Manuál

Základní informace k učebnám SmartClass+

1. LAD & MAD

SmartClass+ výuková platforma zahrnuje dvě rozličné aplikace:

LAD (Live Activities Dashboard) – LAD je aplikace, kterou využijete při organizováni výukových aktivit v přímé výuce v prostředí třídy.

 

 

MAD (Media Activities Dashboard) – MAD je aplikace, v níž snadno připravíte individuální úlohy pro samostatnou práci studentů a vyhodnotíte jejich práci.

 

2. Než začnete vyučovat

SmartClass+ je flexibilní výuková platforma, která obsáhne velké množství různorodých výukových prostředí počínaje klasickou třídou až k scénářům zahrnujícím BYOD (Bring Your Own Device – zapojení vlastních přístrojů studentů).

Způsob, jakým je třída koncipována, ovlivňuje jednotlivé kroky vedoucí ke spuštění třídy a připojení studentských stanic k těmto třídám.

Předtím než začnete je třeba znát specifické nastavení vašeho systému SmartClass+:

Jedna obrazovka učitele vs. druhý monitor pro rozšířenou plochu učitele – Je učitelská stanice vybavena druhým monitorem, na kterém je po spuštění zobrazen ovládací panel SmartClass+, nebo jsou všechny spuštěné aplikace zobrazení pouze na jednom monitoru?

Studentské stanice určené pro třídu nebo BYOD – Jsou stanice, které využívají učitel a žáci pro výuku (PC, tablety, chytré telefony) účelově využívané pouze pro výuku v dané třídě nebo učitel a studenti využívají vlastní přístroje (BYOD)?

Následujte pouze ty kapitoly návodu, které jsou určeny nastavením vaší třídy.

3. LAD - náhled ovládacího panelu

Oblast připojení studentských stanic – v této části naleznete ikonu učitelské stanice a ikony stanic studentů. Ikony jsou rozmístěny tak, aby kopírovaly skutečné rozmístění stanic ve třídě. Kliknutím na symbol stanice vybereme konkrétního studenta. Ikony dále reflektují status aktivity, kterou se stanice v daném okamžiku zabývá.

Ovládací panel – tlačítka, která tento panel nabízí, se dynamicky mění v závislosti na vybrané aktivitě.

Panel správy třídy – tento panel je využíván k/ke:

 • Informacím o stavu vyučované třídy
 • Změně třídy
 • Otevření panelu “Domů” (výběr výukové aktivity)
 • Přístup k často používaným funkcím (Vysílání, Chat, Zatemnění obrazovek)

Panel nastavení – tento panel se využívá k:

 • Nastavení LAD, ovládacího panelu
 • Nastavení uživatelských předvoleb
 • Nastavení sekcí/pracovních skupin (rozdělení třídy na pracovní skupiny)
 • Správě studentských stanic (zapnutí, vypnutí a odhlášení)
 • Ukončení LAD, ovládacího panelu

 

3.1 Panel správy třídy

 

Panel je rozdělen do dvou částí; ukazatel stavu třídy a často používané funkce.

Ukazatel stavu třídy

Tento panel zobrazuje následující informace:

 • Čas
 • Jméno přihlášeného učitele
 • Jméno třídy
 • Počet připojených studentů vs. počet studentů zapsaných do třídy

Často používané funkce

Tento panel obsahuje následující:

  “Domů” – Tlačítko otevírá seznam všech dostupných výukových aktivit.

  Spravuj třídu – Tlačítko otevírá panel pro výběr třídy. Zde je možné stávající třídu ukončit, zaměnit ji za jinou třídu a upravovat přihlášení studentů.

  Vysílat – Tlačítko vysílá audio učitelské stanice do všech připojený studentských stanic (a pokud je to nutné, přeruší probíhající audio aktivitu).

  Chat – Tlačítko otevírá textové pole na všech studentských stanicích. Zpráva napsaná učitelem je doručena všem studentům a studenti mohou učiteli písemně odpovědět.

  Ztmavení obrazovek – Tlačítko ztmaví obrazovky všem připojeným studentských stanicím. Pozornost žáka je tak soustředěna pouze na audio.

  Ztlumení mikrofonu učitele – Ztlumení mikrofonu učitelské stanice je výhodné v okamžicích, kdy vysíláme video nebo audio studentům a nechceme k němu připojit vstup z mikrofonu.

 

3.2 Panel výběr výukové aktivity

 

Panel “Domů” je automaticky spuštěn okamžitě po spouštění třídy a přihlášení studentů. K panelu je možné se kdykoli vrátit použitím tlačítka “Domů” (na obrázku).

Seznam aktivit je zobrazen na obrázku.

Identifikátor sekce/pracovní skupiny

Je-li třída rozdělena na pracovní skupiny, je na panelu “Domů” zobrazena barva vybrané pracovní skupiny. Horní pravý roh obrázku indikuje, že je vybrána bílá pracovní skupina.

 

3.3 Ikony stanic

 

Výchozí zobrazení studenta: na obrázku.

Výchozí zobrazení učitele: na obrázku.

Přidělení k pracovní skupině: Výchozí barva ikony studentova trikotu je obarvena bíle a referuje na členství k bílé výchozí skupině. Student na obrázku je členem oranžové sekce.

Vybraná stanice: Kliknutím na ikonu je stanice vybrána. Výběr je znázorněn zelenou barvou pozadí.

Posluchač: Modrá sluchátka ikony značí, že student poslouchá audio ve sluchátkách.

Mluvčí: Červená sluchátka symbolizují aktivovaný mikrofon sluchátek. Současně jsou aktivní sluchátka pro poslech.

Pozorovatel: Obrazovka ikony zbarvenou tmavě modrou barvou oznamuje, že student sleduje na své stanici obrazovku prezentátora.

Prezentátor: Červená obrazovka ikony značí sdílení této obrazovky s dalšími uživateli.

Volat učitele: Symbol “zvednuté ruky” na obrazovce studentské ikony informuje učitele o tom, že student konkrétní stanice použil tlačítko “Volat učitele”. Symbol “zvednuté ruky” bliká na obrazovce studenta, který tlačítko použil jako první.

4. Organizace tříd

Schéma ukazuje, jak jsou tříděny informace o uživatelích, kurech, třídách a dokumentech v systému SmartClass+.

 • Učitelé – Data jsou o tříděny na základě uživatelů. Každý uživatel má vlastní účet.
 • Kurzy – Učitelé zakládají kurzy, ve kterých vyučují jednu nebo více tříd.
 • Třídy – Každý kurz obsahuje třídy, které jsou v rámci kurzu vyučovány. Učitel si vybírá konkrétní třídu po přihlášení se do SmartClass+. Dokumenty kurzu jsou automaticky duplikovány do všech tříd daného kurzu.
 • Studenti – Každá ze tříd má svůj jedinečný seznam studentů.
 • Dokumenty – Dokumenty zahrnují mediální soubory i úlohy tvořené z mediálních souborů.
  • Mediální soubory zahrnují obrázky, text, audio a video klipy a/nebo PDF soubory.
  • Úlohy jsou individuální aktivity vytvořené učitelem z média souborů. Úlohy mohou být přiděleny studentům při práci ve třídě i za domácí úkol.

5. Přihlášení učitele

Ikona na ploše: Pro spuštění LAD (Live Activities Dashboard), ovládacího panelu, na učitelské stanici, dvojitě klikněte na ikonu SmartClass+ Učitel (na obrázku).


Přihlášení studentů: Pro výuku v běžné třídě vyberte volbu “Ano”. Studenti tak budou vyzváni k přihlášení / registraci do třídy. Tato volba je nutná k tomu, abychom mohli ukládat výstupy studentů.

Panel přihlášení učitele: Panel pro přihlášení je zobrazen na obrázku. Neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte správce učebny.

6. Výběr třídy a registrace studentů

Po přihlášení do třídy se před vámi otevře seznam všech tříd, které jste vytvořili v prostředí MAD. Není-li vaše třída na seznamu nebo je seznam zcela prázdný, použijte tlačítko “Vytvoř/spravuj třídy” a třídu si vytvořte v nově otevřeném okně.

 

6.1 Vytvořené třídy

 

Kliknutím vyberte jednu ze tříd na seznamu. Zobrazí se seznam studentů registrovaných do vybrané třídy.

Výběr třídy potvrdíte tlačítkem “Spustit třídu”.

6.2 Založení nové třídy

Není-li vaše třída na seznamu nebo je seznam zcela prázdný, použijte tlačítko “Vytvoř/spravuj třídy” a třídu si vytvořte v nově otevřeném okně.

Ovládací panel zešedne a zobrazí zprávu o otevírání nového okna (na obrázku). Na ploše počítače se otevře panel “Moje kurzy a třídy”.

Všechny detaily zakládání třídy jsou obsaženy v návodu k použití pro aplikaci MAD, Media Activities Dashboard. Zkrácená verze je k dispozici na dalších řádcích tohoto návodu.

Vytvořte nový kurz

 • Klikněte na tlačítko “Vytvoř nový kurz” v horní části okna a vytvořte nový kurz. Jste k tomu vyzváni vyskakovacím oknem zobrazeným na obrázku.
 • Vyplňte požadované jméno kurzu a klikněte na tlačítko “Vytvoř”.
 • Tato akce vás vrátí na panel pro editaci kurzů a tříd.

Vytvořte novou třídu

 • Klikněte na tlačítko “Nová třída” nad jménem kurzu a vytvořte novou třídu. Jste k tomu vyzváni vyskakovacím oknem zobrazeným na obrázku.
 • Vyplňte požadované jméno třídy a klikněte na tlačítko “Vytvoř”.
 • Tato akce vás vrátí na panel pro editaci kurzů a tříd.

Nyní můžete panel pro editaci kurzů a tříd zavřít.

Spuštění právě založené třídy

Vaše nová třída (i když bez registrovaných studentů) je nyní k dispozici na panelu pro výběr třídy ovládacího panelu (LAD).

Registrace studentů do třídy

Vyberete-li prázdnou třídu bez seznamu studentů, panel pro výběr třídy zobrazí pod prázdným seznamem studentů tlačítko “Obsadit třídu” místo klasického “Spustit třídu”.
Tlačítko “Obsadit třídu” registruje studenty do třídy a automaticky vytvoří třídní seznam.

Ve vyskakovacím okně potvrďte volbu tlačítkem “Obsadit” (na obrázku).

Další kroky pro registraci studentů se liší v závislosti na konfiguraci vašeho systému.

7. Připojení studentů

V této kapitole naleznete čtyři možné scénáře připojování studentských stanic do třídy. Využijte ten, který odpovídá nastavení vašeho systému:

Připojení studentských přístrojů – BYOD (laptopy, tablety, chytré telefony studentů)
Připojení přístrojů určených pouze pro danou učebnu – Non-BYOD (například PC)

Spuštění třídy s již existujícím seznamem studentů
Spuštění třídy s prázdným seznamem studentů

 

7.1 BYOD + existující seznam studentů

Spustíte-li třídu, jejíž seznam už je naplněn žáky v prostředí BYOD, studenti se sami pomocí svých přístrojů připojí do třídy. Student přihlášený do třídy je signalizován dvěma způsoby:

 • Zeleným zvýrazněním studentova jména následovaným slovem “PRESENT” na seznamu studentů panelu spuštěné třídy (na obrázku).
 • Jménem a příjmením zobrazeným pod ikonou studentské stanice v oblasti ovládacího panelu zobrazující ikony studentských stanic (na obrázku).

Zobrazený seznam studentů signalizující zelená jména přihlášených studentů následovaná slovem “PRESENT” zavřete tlačítkem “Zavřít”.

7.2 BYOD + prázdný seznam studentů

 

Spustíte-li třídu s prázdným seznamem studentů (tlačítko “Obsadit třídu”) v prostředí BYOD, studenti zadají do svých přístrojů kód, pro připojení se do vaší třídy. Poté, co třídu spustíte (tlačítko “Obsadit třídu”), zobrazí se kód pro připojení na vaší obrazovce (na obrázku).

Sdělte tento kód svým studentům. Použijí ho k připojení se do třídy.

Student přihlášený do třídy je signalizován dvěma způsoby:

 • Studentovo jméno zvýrazněné zeleně následované slovem “PRESENT” se objeví na seznamu studentů panelu spuštěné třídy (na obrázku).
 • Jménem a příjmením zobrazeným pod ikonou studentské stanice v oblasti ovládacího panelu zobrazující ikony studentských stanic (na obrázku).

Po zapsání všech studentů do třídy klikněte na tlačítko “Zastavit skenování”. Tímto ukončíte registraci studentů do třídy.

 

7.3 Non-BYOD + existující seznam studentů

 

Spustíte-li třídu s existujícím seznamem studentů v prostředí, které nevyužívá systém BYOD, studentské stanice jsou připojeny automaticky. Pod ikonou stanice je zobrazen status “Připojeno” (na obrázku).

Ihned po spuštění ovládacího panelu je učiteli zobrazen informační panel “Připojování studentských stanic”. Na nic nečekejte a tento panel zavřete tlačítkem “Zavřít zprávu”. Jak už bylo zmíněno, studentské stanice se připojí automaticky a učitel nemusí čekat až panel “Připojování studentských stanic” sám zmizí.

Systém učiteli nabízí několik způsobů přihlášení studentů do třídy. Nejběžnější je volba “Přihlášení studenta”, která spouští přihlašovací okno na všech připojených stanicích. Studenti se tak snadno přihlásí vlastním uživatelským jménem a heslem.

Student přihlášený do třídy je signalizován dvěma způsoby:

Zeleným zvýrazněním studentova jména následovaným slovem “PRESENT” na seznamu studentů panelu spuštěné třídy (na obrázku).

Jménem a příjmením zobrazeným pod ikonou studentské stanice v oblasti zobrazující ikony studentských stanic ovládacího panelu (na obrázku).

Zobrazený seznam studentů signalizující zelená jména přihlášených studentů následovaná slovem “PRESENT” zavřete tlačítkem “Zavřít”.

Alternativní způsoby přihlašování studentů

Prostředí třídy, které není nastaveno pro BYOD, kdy pracujeme s existujícím seznamem studentů, nabízí 3 různé způsoby, jak přihlásit studenty do třídy.

Výše jsme již popsali nejběžnější metodu “Přihlášení studenta”. Podíváme se tedy blíže na zbylé dva způsoby.

Ruční přihlášení

Používáte-li ve třídě pevný zasedací pořádek, pak manuální přihlášení, kdy učitel ručně přiřadí studenty k přiděleným stanicím, je pro vás užitečným nástrojem. Kliknutím na tlačítko “Manuální přihlášení” otevřete okno zobrazené na obrázku.

Panel v pravé části okna nabízí seznam studentů, zapsaných do třídy. Klikněte na jméno studenta (jméno se ohraničí červeným oválem a přilepí se ke kurzoru myši) a přesuňte kurzor myši nad ikonu vybrané studentské stanice. Kliknutím na vybranou ikonu je studentovo jméno stanici přiřazeno. Student je tak do třídy manuálně přihlášen učitelem.

Dokončete tímto způsobem přihlášení všech stanic. Proces manuálního přihlašování ukončíte tlačítkem “Ukončit ruční přihlášení”.Spustíte-li třídu příště a opětovně vyberete “Ruční přihlášení”, všichni studenti budou automaticky přihlášeni ke stanicím, které jste jim v první výukové hodině přiřadili.

Auto-login

Tento způsob je nejčastěji využívám pro rychlé diagnostické testy a nastavování systému administrátory. Volba Auto-login přihlásí studenty ke stanicím automaticky tak, že vybere prvního studenta na seznamu a přiřadí mu stanici s nejnižším číslem. Tímto principem jsou přihlášení i všichni ostatní studenti.

7.4 Non-BYOD + prázdný seznam studentů

Spustíte-li třídu bez seznamu studentů v prostředí, které nevyužívá systém BYOD, studentské stanice jsou a připojeny automaticky. Pod ikonou stanice je zobrazen status “Připojeno” (na obrázku).

Ihned po spuštění ovládacího panelu je učiteli zobrazen informační panel “Připojování studentských stanic”. Na nic nečekejte a tento panel zavřete tlačítkem “Zavřít zprávu”. Jak už bylo zmíněno, studentské stanice se připojí automaticky a učitel nemusí čekat až panel “Připojování studentských stanic” sám zmizí.

Vyberte třídu ze seznamu (popř. založte novou) a spusťte ji tlačítkem “Obsadit třídu”, které studentům zobrazí přihlašovací okno na všech připojených stanicích. Studenti vyplní požadovaná pole a registrují se do třídy. Jejich jména jsou automaticky zapsána na třídní seznam.

Student přihlášený do třídy je signalizován dvěma způsoby:

 • Studentovo jméno zvýrazněné zeleně následované slovem “PRESENT” se objeví na seznamu studentů panelu spuštěné třídy (na obrázku).
 • Jménem a příjmením zobrazeným pod ikonou studentské stanice v oblasti zobrazující ikony studentských stanic ovládacího panelu (na obrázku).

Zobrazený seznam studentů signalizující zelená jména přihlášených studentů následovaná slovem “PRESENT” zavřete tlačítkem “Zavřít”.

7.5 Změna třídy

Změňte třídu kliknutím na tlačítko umístěné v levém horním rohu ovládacího panelu LAD (na obrázku).

Předtím, než se před vámi otevře přístup k ukončení stávající třídy a spuštění jiné třídy ze seznamu je nutné potvrdit svoje rozhodnutí na vyskakovacím okně, které nás upozorňuje, že následující kroky přeruší všechny stávající aktivity ve spuštěné třídě. Klikněte na tlačítko “Pokračuj”.

Je zobrazen panel výběru třídy s otevřeným seznamem studentů. Ukončete třídu tlačítkem “Ukončit třídu”.

8. Jazykové aktivity LAD

V okamžiku, kdy jste spustili vybranou třídu a přihlásili studenty do třídy, zobrazí se před vámi panel “Domů”, který nabízí seznam všech dostupných výukových aktivit. K panelu se kdykoli vrátíte kliknutím na tlačítko “Domů” v horní liště ovládacího panelu LAD.

 

Panel “Domů” nabízí 5 základních výukových aktivit:

 • Prezentace učitele, studenta
 • Sledovat práci studenta
 • Párování/skupiny
 • Spustit úlohu
 • Živé nahrávání

9. Prezentace učitele, studenta - LAD

Nástroj pro prezentaci třídě. Máte-li cokoli ke sdílení s vaší třídou a chcete-li zajistit plnou pozornost vašich studentů k vašemu výkladu, použijte tento nástroj. Prezentovat třídě může nejen učitel z učitelské stanice, ale i student ze své studentské stanice.

Vybráním této aktivity jsou vám v pravé části ovládacího panelu k dispozici následující volby:

Prezentuje učitel

Vaše prezentace může být pouze mluvená, pouze vizuální nebo spojovat jak obraz tak zvuk. Zvuk, znamená sdílení jak audia, které přehrává počítač učitele, tak audia mikrofonu učitele. Mikrofon učitele je možné ztlumit na panelu správy třídy.

Prezentuje student

Tyto volby jsou vám dostupné v okamžiku, kdy vyberete kliknutím ikonu studentské stanice. Prezentace, stejně jako v případě učitele, může být pouze vizuální, pouze audio nebo jejich kombinace. Učitelův mikrofon je v okamžiku, kdy prezentuje student třídě zapnutý a učitel tak může kdykoli do prezentace studenta vstupovat.

Ovládání CD

V případě, že přehráváte třídě CD jako součást vaší prezentace, je vám k dispozici přehrávač kliknutím na tlačítko “Otevřít CD přehrávač”.

▶ Přehrávání – Přehraje vybranou stopu.

॥ Pauza – Zastaví vybranou stopu ve vybraném místě.

▶| Další stopa – Posune přehrávání k další stopě.

|◀ Předchozí stopa – Vrátí přehrávání k předchozí stopě.

◼ Stop – Zastaví přehrávání a vrátí ho na začátek vybrané stopy.

 

Zapojení studentů během prezentace

Během mluvené prezentace učitele je možné vyzvat vybraného studenta ke komentování a pokládání otázek týkající se probíraného tématu tak, aby takový vstup mohla sledovat celá třída. Vybranému studentovi přiřaďte nástroj “Plovoucí mikrofon”.

Kliknutím na tlačítko “Plovoucí mikrofon” je ke kurzoru myši připojena červená čára s výzvou, abyste kliknutím vybrali ikonu studenta, který může mluvit k celé třídě spolu s vámi. Slovo studentovi odeberete opětovným kliknutím na aktivní tlačítko “Plovoucí mikrofon”.

Vzdálené ovládání plochy

Prezentujete-li třídě plochu svého počítače a sdílíte tak svoji obrazovku na všechny připojené studentské stanice, máte možnost svěřit jednomu ze studentů kontrolu myši a klávesnice nad vaší stanicí. Student doplňuje a ovládá např. textový soubor na ploše vašeho počítače a celá třída jeho počínání pozoruje.
Prezentuje-li student celé třídě, tj. sdílí plochu své stanice se všemi ostatními připojenými stanicemi, může učitel převzít kontrolu nad jeho myší a klávesnicí a před zraky celé třídy převzít kontrolu nad jeho prezentací.

Upozorňujeme, že tato funkce je v současnosti dostupná pouze zařízením založených na operačním systému Windows.

Ovládáte-li studentovo PC, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva, která signalizuje spuštění této funkce. Kliknutím na tlačítko “Zastavit ovládání učitelem” vrátíte kontrolu studentovi.

Reset

Toto tlačítko vypne všechny aktivní funkce/volby. Aktivní funkce/volby mohou být vypnuty také opětovným kliknutím na aktivní tlačítka.

Upozorňujeme, že některé  funkce „Prezentace“ nejsou využitelné v učebně s mobilními zařízeními.

10. Sledovat práci studenta - LAD

Nástroj pro monitorování samostatné práce studenta se stanicí. 

V detailu monitorujete a komunikujete vždy s jedním studentem v daný okamžik. Dostupné jsou ale i nástroje pro monitorování a oslovení celé třídy.

Vybráním této aktivity jsou vám v pravé části ovládacího panelu k dispozici následující volby (všimněte si, že tyto volby jsou součástí i jiných aktivit, např. párování/skupiny, kde je můžete funkčně využívat):

Sledování obrazovky a audia

Kliknutím na ikonu vybraného studenta a poté kliknutím na volbu “Poslech studenta” a “Studentova obrazovka” zahájíte monitorování jeho činnosti. Student si není vědom toho, že ho sledujete.
Nechte volbu sledování (poslech, náhled obrazovky, poslech a mluvení) aktivovanou a přepněte na ikonu kteréhokoli dalšího studenta ve třídě. Pohodlně tak sledujete dění v celé třídě.
Dialog se studentem

V případě, že je třeba zásahu učitele do samostatné práce sledovaného studenta, vyberte tlačítko “Poslech a mluvení”. Tento krok aktivuje oba mikrofony (učitelův a studentův) a otevře prostor k dialogu.

Chat / textová komunikace

Dalším způsobem, jak komunikovat s monitorovaným studentem je otevřít textové okno pro psanou komunikaci. Klikněte na tlačítko “Otevřít chat”.

Ovládání studentova PC

Monitorujete-li studentovu obrazovku, je jeho plocha zobrazena na vašem primárním monitoru. Chcete-li přebrat nad jeho myší a klávesnicí kontrolu klikněte na tlačítko “Ovládání stanice”.
Ovládáte-li studentovo PC, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva, která signalizuje spuštění této funkce. Kliknutím na tlačítko “Zastavit ovládání učitelem” vrátíte kontrolu studentovi.

 

Sdílejte vlastní obrazovku

Je-li monitorovaný student ztracen ve svém zadání, sdílejte s ním vlastní obrazovku a demonstrujte na ní řešení, které podpoří studenta v jeho dalších krocíh.

Autosken

Jedná se o metodu automatického nastavení monitorování všech studentů. Klikněte na studenta, kterým chcete začít, zvolte formu monitorování (poslech, náhled obrazovky), vyberte časovou hodnotu, která značí na jak dlouho se u jednoho studenta zastavíte, a zatrhněte políčko Autosken.
Po vypršení nastaveného časového limitu se systém automaticky přepne k dalšímu studentovi. Zrušením zaškrtnutí políčka autoskenu tuto funkci vypnete.

Zobrazit všechny

Další ze způsobů, jakautomaticky sledovat dění ve třídě je tlačítko “Zobrazit všechny”.

Výchozí nastavení zobrazí 6 studentských stanic. Tlačítky “Další” a “Předchozí” procházíte náhledy obrazovek vždy jiné šestice studentů. Zaškrtnutím políčka “Zobraz všechny stanice” zobrazíte náhledy všech obrazovek připojených stanic najednou.

Jedním kliknutím na náhled studentovi obrazovky v mozaikovém přehledu přepnete do náhledu celé obrazovky, tj. studentova plocha je zobrazena na vašem primárním monitoru.
Mozaikový přehled ukončíte tlačítkem “Zavřít” umístěným v pravém dolním rohu okna.

Reset

Toto tlačítko vypne všechny aktivní funkce/volby. Aktivní funkce/volby mohou být vypnuty také opětovným kliknutím na aktivní tlačítka.

 

Upozorňujeme, že některé  funkce „Sledování“ nejsou využitelné v učebně s mobilními zařízeními.

11. Párování, skupiny - LAD

Nástroj pro vedení a monitorování konverzací.
Všechny vedené rozhovory ve skupinách jsou učitelem živě monitorovány a mohou být nahrávány.

Otevřením této aktivity zobrazíte v pravé části ovládacího panelu LAD následující ovládací panely:

 • Možnosti párování
 • Možnosti sledování
 • Možnosti nahrávání

Možnosti párování

Výběr skupiny

Vybírejte ze tří dostupných způsobů párování:
Sekvenční – například skupiny stanic 1-2-3 a 4-5-6 atp.
Náhodné – systém náhodně určí rozdělení stanic do skupin
Výběr učitele – kliknutím na stanice učitel vyberete manuálně partnery do skupin

Volba “Výběr učitele” je často využívána k výběru prvních několika stanic a poté doplněna kliknutím na tlačítko “Dopárovat”, které spojí zbytek přihlášených stanic ve třídě náhodně.

Velikost skupiny

Vybírejte z velikostí 2 studenti/skupina, 3 studenti/skupiny, 4 studenti/skupina. V případě, že počet studentů přihlášených do třídy není dělitelný zvolenou velikostí skupiny, systém nevynechá nadbytečného studenta, ale propojí ho s jednou ze skupin. Tato skupina má tedy o jednoho člena více.

Obnovit

Přerušíme-li konverzace ve skupinách, například oznámením nových instrukcí celé třídě pomocí tlačítka “Vysílání”, lze původní skupiny opětovně spustit bez toho, aniž bychom vše museli znovu nastavovat. Toho dosáhneme tlačítkem “Obnovit”.

Možnosti sledování

 

Funkce tohoto panelu jsou totožné s těmi, které jsme si představovali v aktivitě “Sledovat studenta”.
Jediný rozdíl je mezi počtem sledovaných studentů v jeden okamžik. Kliknutím na tlačítko “Poslech studenta” nebo tlačítko “Poslech a mluvení” nás nepropojí pouze s jedním označeným studentem, na jehož ikonu jsme klikli, ale s celou skupinou (vyznačenou červenou čárou propojující všechny členy skupiny), jíž je daný student součástí. Učitel tak tlačítkem “Poslech studenta” nebo tlačítkem “Poslech a mluvení” monitoruje a řídí konverzaci celé označené skupiny. Pokud skupinu pouze posloucháme, studenti nejsou upozorněni na fakt, že jsou monitorováni.

Možnosti nahrávání

Pojmenujte nahrávku

Všechny rozhovory uskutečněné ve skupinách je možné zaznamenat. Nejdříve zapište do bílého pole panelu nahrávání jméno nahrávky a klikněte na tlačítko “Spustit”.

V případě, že si přejete s audiem nahrávat i obraz video web kamery studentova přístroje, zaškrtněte políčko “Nahrávat video”.

Spouštění nahrávacích aplikací

Zpráva, kterou vidíte na obrázku, je zobrazena na učitelském počítači během spouštění nahrávacích aplikací na stanicích studentů. Zpráva sama automaticky zmizí, jakmile jsou všechny připojené stanice připraveny.

Panel kontroly nahrávání

🔴 Nahrávání – spustí nahrávání na studentských stanicích
◾ Pauza/Stop – stopne nahrávání nebo přehrávání
▶ Přehrávání – přehraje nahranou stopu každému studentovi zvlášť

“Časový limit”
Automatické limitování času nahrávky není dostupné při nahrávání rozhovorů.

Uložit nahrávky
Nahrávání ukončíte kliknutím na tlačítko “Uložit nahrávky”. Všechny nahrané stopy jsou uloženy do aplikace MAD v sekci kontroly studentských prací pod žetonem označený “Živě”.

Upozorňujeme, že maximální délka nahrávky je 20 minut.

 

Upozorňujeme, že některé  funkce „Párování“ nejsou využitelné v učebně s mobilními zařízeními.

12. Spustit úlohu - LAD

Nástroj sdílení výukových materiálů a samostatných úloh se studenty.
Materiály a samostatné individuální úlohy jsou nahrány do aplikace MAD a pomocí LAD zadávány studentům při přímých výukových aktivitách ve třídě.

Otevřením této aktivity zobrazíte v pravé části ovládacího panelu LAD následující ovládací panely:

 • Vyber úlohu z aplikace MAD
 • Možnosti sledování

Vyber úlohu z aplikace MAD

Zakázat jiné programy

Je-li toto políčko zaškrtnuto před výběrem úlohy, kterou chceme spustit na připojených studentských stanicích, zabrání studentům spuštění jiných aplikací během práce na spuštěné úloze.

Upozorňujeme, že tato funkce je v současnosti dostupná pouze zařízením založených na operačním systému Windows.

“Vyber úlohu”

Kliknutím na toto tlačítko otevřete na vaše primárním monitoru zjednodušenou verzi aplikace MAD. V této aplikaci vyberete soubor nebo úlohu (soubor se zadáním), kterou chcete se studenty sdílet. Ovládací panel LAD signalizuje otevírání aplikace MAD zprávou zobrazenou obrázkem.

Z otevřené aplikace MAD na vašem primárním monitoru vybírejte z připravených úloh. Nebo vyberte konkrétní výukový materiál (Soubory) přetáhněte jej do úloh (Úlohy) a zvolte vhodný způsob práce s materiálem z nabízených šablon.
Detaily práce s výukovými materiály jsou popsány v uživatelském návodu aplikace MAD.

Dvojitě poklikejte na úlohu, kterou jste v aplikaci MAD vybrali ke spuštění. Úloha se otevře (na obrázku).

Ověřte si, zda se skutečně jedná o vámi zamýšlenou aktivitu a klikněte na tlačítko “Odeslat studentům” umístěném v pravém horním rohu okna.

Materiál je odeslán na všechny připojené stanice. Studenti mohou po dokončení sami úlohu uložit a odeslat učiteli. Tento krok však není podmínkou pro uložení všech prací. Učitel vždy jedním krokem, a to kliknutím na tlačítko “Ukončit cvičení”, uloží veškerou práci studentů a úlohu na všech stanicích zavře.

13. Živé nahrávání - LAD

Nástroj pro živé nahrávání mluveného projevu připojených studentských stanic.
Studenti mohou živě reagovat na nahrávku nebo na otázky učitele.

Otevřením této aktivity zobrazíte v pravé části ovládacího panelu LAD následující ovládací panely:

 • Možnosti při nahrávání
 • Možnosti sledování

 

Možnosti při nahrávání

Audio učitele

Pedagog mluví k celé třídě pomocí sluchátek s mikrofonem nebo do nich pouští nahrávku ze svého počítače.

Audio a obraz učitele

Pedagog sdílí své audio a zároveň i plochu svého počítače na obrazovky připojených studentských stanic. Pozornost celé třídy je zcela zaměřena na prezentované téma.

Upozorňujeme, že je-li v nastavení ovládacího panelu LAD povolen parametr sdílení a monitorování obrazu webových kamer, obraz webové kamery je sdílen se studenty současně s audiem.

Ovládání CD

V případě, že přehráváte třídě CD jako součást vaší prezentace, je vám k dispozici přehrávač kliknutím na tlačítko “Otevřít CD přehrávač”.

▶ Přehrávání – Přehraje vybranou stopu.
॥ Pauza – Zastaví vybranou stopu ve vybraném místě.
▶I Další stopa – Posune přehrávání k další stopě.
l◀ Předchozí stopa – Vrátí přehrávání k předchozí stopě.
◼ Stop – Zastaví přehrávání a vrátí ho na začátek vybrané stopy.

Reset

Toto tlačítko vypne všechny aktivní funkce/volby. Aktivní funkce/volby mohou být vypnuty také opětovným kliknutím na aktivní tlačítka.

Panel kontroly nahrávání

Pojmenujte nahrávku

Všechny rozhovory uskutečněné ve skupinách je možné zaznamenat. Nejdříve zapište do bílého pole panelu nahrávání jméno nahrávky a klikněte na tlačítko “Spustit”.

V případě, že si přejete s audiem nahrávat i obraz video web kamery studentova přístroje, zaškrtněte políčko “Nahrávat video”.

Spouštění nahrávacích aplikací

Zpráva, kterou vidíte na obrázku, je zobrazena na učitelském počítači během spouštění nahrávacích aplikací na stanicích studentů. Zpráva sama automaticky zmizí, jakmile jsou všechny připojené stanice připraveny.

Kontrola nahrávání

🔴 Nahrávání – spustí nahrávání na studentských stanicích
◾ Pauza/Stop – stopne nahrávání nebo přehrávání
▶ Přehrávání – přehraje nahranou stopu každému studentovi zvlášť

“Časový limit”

Každé nahrávání lze omezit stanovením časového limitu. Zatrhněte políčko časového limitu a nastavte časové omezení. Pokaždé, když spustíte nahrávání, studentské stanice zobrazí odpočítávání zbývajícího času. Po ukončení odpočítávání je nahrávání automaticky zastaveno.

Uložit nahrávky

Nahrávání ukončíte kliknutím na tlačítko “Uložit nahrávky”. Všechny nahrané stopy jsou uloženy do aplikace MAD v sekci kontroly studentských prací pod žetonem označený nápisem “Živě”.

Upozorňujeme, že maximální délka nahrávky je 20 minut.

14. Panel nastavení LAD

Na panelu nastavení LAD naleznete:

 • Informace o verzi SmartClass+ softwaru
 • Nastavení LAD, ovládacího panelu
 • Nastavení uživatelských předvoleb
 • Vzdálené spouštění aplikací
 • Nastavení sekcí/pracovních skupin (rozdělení třídy na pracovní skupiny)
 • Status hardwarového připojení
 • Správu studentských stanic (zapnutí, vypnutí a odhlášení)
 • Ukončení LAD, ovládacího panelu

14.1 Informace o verzi SmartClass+ softwaru

Zkontrolujte si aktuální verzi vašeho softwaru v levé části panelu pro nastavení.

 

14.2 Nastavení LAD, ovládacího panelu

Přístup do nastavení je chráněn heslem. Nastavení jsou spravována správcem učebny nebo IT administrátorem. Je užitečné vědět, že zde se nastavuje velikost a pozice studentských ikon. Detaily jsou popsány v instalačním návodu systému SmartClass+.

 

14.3 Nastavení uživatelských předvoleb

Učitel nastavuje:

 • Barvu ovládacího panelu
 • Pozadí ovládacího panelu
 • Jazyk
 • Sdílení obrazu webových kamer

Barva ovládacího panelu

Vybraná barva ovlivní všechny panely a vyskakovací okna ovládacího panelu.
Vybírejte mezi čtyřmi základními barvami nebo zvolte vlastní barvu z volitelné palety zobrazené na obrázku.

Pozadí ovládacího panelu

Vybírejte z 5ti předem definovaných pozadí nebo importujte a použijte vlastní obrázek.
Nastavte kontrast zvoleného pozadí pomocí nastavení průhlednosti zobrazeného na obrázku vpravo.

Jazyk

Změňte jazyk prostředí. Vybírejte z následujících jazyků:

arabština
indonéština
malajština
čínština
čínština tradiční
čeština
holandština
angličtina
francouzština
němčina
hindština
italština
islandština
japonština
korejština
litevština
portugalština
rumunština
ruština
slovenština
španělština
thaiština
turečtina
vietnamština

Sdílení obrazu webových kamer

V prostředí jazykových učeben, ve kterých je vyučováno znakovému jazyku, využijte funkce sdílení obrazu webových kamer. Zaškrtněte tuto možnost v nastavení. Obraz a sdílení obrazu kamer je aktivován pokaždé spolu s mikrofonem.

Zaškrtněte políčko Maximum FPS (frames per second – políček za sekundu), abyste zajistili co nejlepší kvalitu přenášeného videa.

Obě zaškrtávací volby ovšem vyžadují kvalitní kabelové propojení. Nejsou doporučeny v prostředí, které využívá sdílené WiFi připojení.

 

14.3 Vzdálené spouštění aplikací

Aplikace jako internetový prohlížeč, konkrétní internetová adresa nebo specifická aplikace mohou být vzdáleně spuštěny na studentských stanicích.

Upozorňujeme, že tato funkce je v současnosti dostupná pouze studentským zařízením založených na operačním systému Windows.

 

Klikněte na tlačítko “Aplikace” zobrazené na obrázku.

Je-li už aplikace, kterou si přejete spustit, součástí zobrazeného seznamu uložených aplikací, kliknutím ji vyberte a stiskněte tlačítko “Spustit aplikaci”.

Přidávejte aplikace na seznam uložených aplikací

Klikněte na tlačítko “Přidat” a vyplňte všechny tři pole zobrazeného dialogového okna.

 • Jméno – Zvolte název, který vám později nejlépe připomene o jakou aktivitu se jedná.
 • Program – Vložte cestu k programu. Cesta musí odpovídat cestě spuštění na studentské stanici. Nejčastěji stačí vyhledat program v počítači učitele (například iexplorer.exe). Cesta k programu na počítači učitele se však musí shodovat s cestou k programu na počítači studenta.
 • Parametry – Specifkujte spuštění aplikace vložením cesty ke specifickému souboru, který se má otevřít (dostupného pro studentovu stanici) nebo v případě otevření prohlížeče vložte konkrétní webovou adresu.

Pro uložení položky na seznam uložených aplikací použijte tlačítko “Přidat aplikaci”.

 

14.5 Nastavení sekcí/pracovních skupin

Výuku se SmartClass+ lze diferencovat pomocí rozdělení třídy do pracovních skupin. Otevřete tlačítko “Sekce” zobrazené na obrázku.

Výchozí skupinou, ke které jsou všechny stanice přiřazeny, je bílá skupina/barva.
Přebarvěte studentské stanice na různé barvy a vytvořte tak rozličné pracovní skupiny.

 • Vyberte barvu kliknutím na barevné tlačítko umístěné na pravém panelu obrazovky.
 • Klikáním vyberte studenty, které budou součástí této barevné pracovní skupiny.
 • Barva trikotu ikony se změní podle předvolené barvy.
 • Tímto způsobem zvolte další barvu pracovní skupiny a vyberte studenty, kteří budou její součástí.

Okno nastavování pracovních skupin ukončíte tlačítkem “Ukončit nastavení sekcí”.
Ve spodní části ovládacího panelu naleznete kruhová barevná tlačítka, pomocí kterých flexibilně přepínáte mezi jednotlivými barevnými skupinami, když řídíte přímé vyučovací aktivity.
Ikony vybrané barvy jsou dobře na ovládacím panelu viditelné, zatímco ostatní skupiny jsou zašedlé a nevýrazné. Signalizují, že s nimi učitelská stanice v současném nastavení nekomunikuje.

Pro každou skupinu můžeme spustit jinou aplikaci či úlohu. Je možné však na přímo pracovat pouze s jednou skupinou – např. oranžová skupina je spojena s učitelem a provádí řízené rozhovory ve dvojicích pomocí aktivity “Párování/skupiny”. Ostatní skupiny se věnují individuální práci bez účasti učitele.

Vícebarevné tlačítko vybere všechny stanice bez ohledu na jejich příslušnost k pracovní skupině. Lze tak snadno pracovat opět s celou třídou v případě, že výuku není třeba nadále diferencovat.

 

14.6 Status hardwarového připojení

SmartClass+ je v některých případech doplněn systémem interkomů založených na hardwaru a/nebo hardwarovým systémem KVM (klávesnice-video-myš).

V tomto případě jsou umístěny v pravé části panelu nastavení LAD umístěny indikátory těchto doplňků.

Zelená barva značí správnou komunikaci hardwaru. Červená barva pak chybu, která musí být vyřešena. Žlutá nebo šedá barva signalizuje nedefinovaný stav, kdy je doporučeno LAD zavřít a znovu otevřít, aby systém náležitě fungoval.

 

14.7 Správa studentských stanic

Tato služba:

 • zapíná studentské stanice
 • vypíná studentské stanice
 • odhlásí studentské stanice z operačního systému

Upozorňujeme, že tato funkce je v současnosti dostupná pouze zařízením založených na operačním systému Windows. Zapínání studentských stanic je možné pouze v případě, že studentské stanice jsou propojeny na lokální síti s aktivovanou podporou zapnutí.

 

14.8 Ukončení aplikace LAD

Aplikaci ukončíte tlačítkem “Napájení” zobrazeným na obrázku.

15. Přihlášení učitele - MAD

Ikona plochy: Dvojitě klikněte na ikonu zobrazenou na obrázku. Spustíte MAD – Media Activities Dashboard.

Přihlašovací panel: Učitel vyplní přihlašovací údaje pro SmartClass+. Neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte správce učebny.

Panel pro výběr kurzu: Po přihlášení se do MAD je zobrazen panel pro výběr kurzu/třídy. Při prvním přihlášení je na panelu zobrazena pouze “Obecná třída”. Po té, co uživatel vytvoří svoje vlastní kurzy (oranžová) a třídy (modrá), budou i tyto přidány na panel pro výběr kurzu/třídy.

16. Moje kurzy a třídy - MAD

Klikněte na tlačítko “Moje kurzy a třídy” ve spodní části okna a editujte seznamy kurzů a tříd. Panel pro editaci kurzů a tříd je zobrazen na obrázku.

 

 

16.1 Vytvořte nový kurz

● Klikněte na tlačítko “Vytvoř nový kurz” v horní části okna a vytvořte nový kurz. Jste k tomu vyzváni vyskakovacím oknem zobrazeným na obrázku.
● Vyplňte požadované jméno kurzu a klikněte na tlačítko “Vytvoř”.
● Tato akce vás vrátí na panel pro editaci kurzů a tříd.

 

16.2 Vytvořte novou třídu

● Klikněte na tlačítko “Nová třída” nad jménem kurzu a vytvořte novou třídu. Jste k tomu vyzváni vyskakovacím oknem zobrazeným na obrázku.
● Vyplňte požadované jméno třídy a klikněte na tlačítko “Vytvoř”.
● Tato akce vás vrátí na panel pro editaci kurzů a tříd. Nyní můžete panel pro editaci kurzů a tříd zavřít.

 

16.3 Výběr třídy

Panel pro výběr kurzu/třídy okamžitě zobrazí všechny změny, které jste ve svých kurzech a  řídách provedli.
Vyberete třídu, se kterou chcete pracovat.

 

16.4 Změna výběru třídy

Kdykoli změňte třídu kliknutím na tlačítko “Změnit třídu” zobrazené na obrázku. Naleznete ho ve spodní části okna. Toto tlačítko vás vrátí na panel pro výběr kurzu/třídy.

 

 

16.5 Obnovení třídy

Kliknutím na tlačítko “Obnovení” (zobrazené na obrázku) updatujete informace zobrazené ve třídě. Můžete tak načíst dokončené úlohy i poté, co jste třídu otevřeli.

 

 

16.6 Upravení seznamu kurzů a tříd

 

 

● Jméno kurzu nebo třídy může být upraveno tím, že kliknete na jeho/její název na panelu “Moje kurzy a třídy”.
● Kliknutím na jméno kurzu/třídy se otevře panel pro editaci jméno kurzu/třídy, jak ukazuje obrázek.
● Upravte název a klikněte na tlačítko “Změň”. Změny budou uloženy.

 

16.7 Mazání kurzů a tříd

● Třída je vymazána kliknutím na červené “X” vedle jména třídy.
● Po kliknutí se otevře panel pro smazání třídy (na obrázku).
● Když je poprvé vytvořen seznam vašich tříd a kurzů, neobsahuje ještě žádné seznamy studentů nebo dokumenty. V průběhu času, kdy budujeme a používáme své třídy, jsou všechna data součástí struktury třídy. Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost mazání tříd.

● Máte dvě možnosti:
○ Vymazat všechny studenty a jejich práci: tato možnost je využívaná nejčastěji na konci školního roku/semestru. Všichni studenti a jejich odpovědi na zadané úlohy jsou smazány. Dokumenty a struktura dokumentů je zachována pro studenty, kteří nastoupí do třídy příští rok/semestr.
○ Vymazat celou třídu: tato možnost nevymaže pouze studenty a jejich práci, ale i dokumenty a jejich strukturu. Smaže také třídu ze seznamu třídy. (Všimněte si, že kurz, v němž se třída nachází jako jediná, bude také smazán.)

17. Co chcete dělat? - MAD

V okamžiku, kdy vstoupíte do vybrané třídy, zobrazí se před vámi panel “Co chcete dělat?” Tento panel je kdykoli přístupný pod tlačítkem “Domů” (obrázek domu).

Tento panel dává na výběr ze čtyř aktivit, které MAD nabízí.

● Vytvářet/importovat materiály
● Zadávat úlohy
● Kontrolovat výstupy studentů
● Spravovat studenty

Každá z těchto aktivit je vizuálně zobrazena obrázkem.

 

18. Rozhraní účitele - MAD

Vizuálně je MAD rozdělen do šesti po sobě jdoucích panelů. Seznam panelů zleva doprava:

● Přidej materiály
● Knihovna
● Organizace úloh
● Zadané úlohy
● Studenti
● Spravuj studenty

⇓                         Vytvářet / importovat materiály                          ⇓ ⇓                             Kontrolovat výstupy studentů                           ⇓


 ……………………………………………………… ⇧                                       Zadávat úlohy                                      ⇧    ⇧                          Spravovat studenty                                 ⇧

V rozhraní se pohybujete používáním šipek umístěných po obou stranách tlačítka “Domů” nebo vyberte tlačítko “Domů” a vyberte aktivitu přímo.

 

19. Vytvořte/importujte materiály - MAD

Panely pro vytváření a importování dokumentů napovídají, že jejich pomocí do otevřené třídy
nahrajete požadované média soubory a sdílené soubory.

Média soubory jsou základním kamenem všech MAD úloh.
Běžně učitel importuje obsah a připraví zadání úlohy pro práci ve třídě nebo za domácí úkol před výukou. Tyto úlohy mohou být ovšem velmi rychle tvořeny flexibilně i během výuky.
Na obrázku vidíte náhled panelu pro import materiálů.

 

 

19.1 Knihovna

V prostředí SmartClass+ MAD jsou v knihovně umístěny dva druhy materiálů: mediální soubory (Soubory) a samostatná zadání pro studenty (Úlohy).
Soubory a úlohy jsou umístěny v oddělených sloupcích panelu Knihovna.

 

19.2 Přidat materiály

Volíte si ze čtyřech možností, jak přidat materiály do třídy:

 

Importovat materiály

Kliknutím na tlačítko “Importovat materiály” zobrazíte 4 možnosti (na obrázku), které odpovídají 4 hlavním media kategoriím podporovaných systémem.

Podporované média soubory jsou vyjmenovány v tabulce.
Kliknutím na jakékoli z těchto čtyř tlačítek otevřete prohlížeč Windows (s aplikovanými média filtry), ze kterého vyberete požadovaný soubor.

Ikony média souborů

 

 • Textový soubor
 • Video klip
 • Audio klip
 • Obrázek
 • PDF soubor

 

Čerstvě importované materiály
Jména naposledy importovaných dokumentů, ještě před ukončením MAD aplikace, jsou zvýrazněna červeně.

Vytvoř materiály

 

Kliknutím na tlačítko “Vytvoř materiály” zobrazíte 3 možnosti (na obrázku), které odpovídají 3 hlavním mediálním dokumentům podporovaných systémem.

Vytvořte audio materiál
Začněte zapsáním názvu dokumentu do políčka nad nahrávacím panelem.

 

Nastavení mikrofonu

Kontrolu nastavení mikrofonu provedete kliknutím na ikonu mikrofonu na nahrávacím panelu. Objeví se vyskakovací panel (na obrázku dole).
Položky “Allow” (Povolit) a “Remember” (Zapamatovat) by měly být zatrženy.

 

Nahrávání
Nahrávání spustíte tlačítkem “Nahrávání”. Hodnota ukazatele délky nahrávky bude vzrůstat s postupujícím nahráváním. Také ukazatel hlasitosti mikrofonu mění svoje hodnoty během nahrávání.
Nahrávání můžete kdykoli pozastavit (tlačítko “Stop”), nahrávku si přehrát (tlačítko “Přehrát”) a poté v nahrávání pokračovat (tlačítko “Nahrávání”).

Vymazat nahrávku
Chcete-li nahrávku odstranit, klikněte na tlačítko “Vymazat nahrávku”. Ukazatel délky nahrávky se resetuje na hodnoty “0:00”.

Při zatržení možnosti “Od pozice kurzoru” se smaže pouze část nahrávky, a to ta napravo od pozice kurzoru v nahrávce.

Uložení nahrávky
Nahrávka je uložena kliknutím na tlačítko “Uložit nahrávku”. Klikněte na tlačítko “Hotovo”, které vás vrátí do MAD panelu pro vytváření a importování materiálů.

Vytvořte video materiál
Začněte zapsáním názvu dokumentu do políčka nad nahrávacím panelem.

Upozorňujeme, že ovládací tlačítka video nahrávání jsou totožná s tlačítky popsanými v předchozích odstavcích.
Video nahrávka obsahuje však mimo audia i video záznam.
Nahrávka je uložena kliknutím na tlačítko “Uložit nahrávku”.
Klikněte na tlačítko “Hotovo”, které vás vrátí do MAD panelu pro vytváření a importování materiálů.

Vytvoření textového souboru
Vytvoření textového materiály začněte vyplněním názvu do pole nad obrazovkou editace textu (na obrázku).

Poté vytvořte tělo textového dokumentu vepsáním požadovaného textu nebo jeho zkopírováním a vložením.
Kliknutím na tlačítko “Uložit dokument” textový soubor uložíte. Klikněte na tlačítko “Hotovo”, které vás vrátí do MAD panelu pro vytváření a importování materiálů.

 

Sdílené materiály

 

Tlačítkem “Zobraz sdílené materiály” zobrazíte obsah sdílené knihovny. Sdílená knihovna vám otevírá přístup k materiálům vašich kolegů, kteří využívají SmartClass+ systém ve výuce. (Upozorňujeme, že každý pedagog může vyjmou své materiály ze sdílení. Toto je realizováno pomocí zatrhávacího políčka na panelu “Moje kurzy a třídy”.)

Jak ukazuje obrázek, knihovna sdílených dokumentů je strukturována nejdříve podle jména učitele a poté podle seznamu jeho tříd/kurzů. V okamžiku, kdy zvýrazníte kliknutím učitele na seznamu zobrazeném vlevo, otevřete seznam jeho třídy v pravé části.
Vyberte požadovanou třídu. Kliknutím na tlačítko “Zobrazit materiály” otevřete seznam výukového obsahu nahraného do vybrané třídy.

Média soubory & Úlohy
Knihovna sdílených dokumentů obsahuje Média soubory (výchozí zobrazení) i Úlohy. Zatrhnutím požadovaného zaškrtávacího pole (Soubory nebo Úlohy) nad seznamem materiálů zobrazíte jeden nebo druhý typ materiálů.

Upozorňujeme, že tlačítko “Změň” nad seznamem dokumentů vás vrátí do předchozí nabídky výběru učitele a třídy.

Náhled sdíleného dokumentu
Materiály si před zkopírováním do své třídy můžete prohlédnou kliknutím na tlačítko “Náhled”. Dokument si pak můžete prohlédnout, jak je zobrazeno na obrázku.

Kopírování sdílených dokumentů
Klikněte na dokument, který chcete zkopírovat do vaší třídy, a poté stiskněte tlačítko “Přidej”. Sdílený dokument bude přidán mezi vaše materiály (Soubory nebo Úlohy) do knihovny vaší třídy.

 

Služba SmartClass Cloud Xchange (SCX) Service

 

SmartClass Cloud Xchange (SCX) Service je cloudová služba, která pomáhá sdílet Soubory a Úlohy mezi oddělenými systémy SmartClass+. V rámci této služby je učiteli nabídnuto:

● Vytvářet samostatné úlohy doma a přenášet je do systému SC+, který je využíván ve škole.
● Sdílet úlohy a soubory s kolegy na jiných školách.
● Mít přístup k příkladovým materiálům poskytované společností Robotel.
● Mít přístup k profesionálně vytvářeným kurzům poskytované společností Robotel.

Cloud SmartClass+(SCX)
Kliknutím na tlačítko “Cloud SmartClass+(SCX)” zobrazíte seznam, ze kterého je možné stáhnout výukové materiály.

Všimněte si, že indikátor nalevo od tlačítka “Nahrát” svítí zeleně pouze tehdy, máte-li dostupné internetové připojení.

Každý záznam na cloudu je tvořen pod jménem učitele a školy zobrazeném v seznamu v levém sloupci. Zaškrtnete-li políčko “Zobraz pouze můj účet” ve spodní části okna, uvidíte pouze svoje jméno na seznamu učitelů (jen tehdy, máte-li zřízen svůj účet).

Vytvoření vlastního účtu
Chcete-li si vytvořit vlastní účet na cloudu klikněte na tlačítko “Nahrej”. Otevře se přihlašovací okno do cloudu. Klikněte na tlačítko “Vytvořit účet”.

Vyplňte požadované informace na nově otevřeném panelu. Upozorňujeme, že systém používá vaši emailovou adresu jako jedinečný identifikátor uživatele.

Klikněte na tlačítko “Vytvořit”. Tím dokončíte proces vytvoření vlastního účtu na cloudu.

Nahrání dokumentu na SCX server
Panel v levé části okna zobrazuje lokální databázi tříd. V tomto případě učitel zaškrtl políčko “Zobraz pouze můj účet”.
Panel vpravo (zvýrazněný modrou barvou) zobrazuje uživatelovo osobní třídění dokumentů na cloudu.

Abyste mohli nahrát dokument, musí být ve vašem prostoru cloudu vytvořen alespoň jeden kurz. Klikněte na tlačítko “Vytvoř kurz” a vyplňte název svého kurzu.

Upozorňujeme, že cloudová služba SCX je určena ke krátkodobému sdílení a přenosu dokumentů mezi systémy SmartClass+. SCX není  rčena k dlouhodobému zálohování vašich materiálů. Prostor, který učitel užívá je velikostně omezen na 1 gigabyte a 50 megabytů na dokument.

Složka kurzu
Při vytváření složky vašeho kurzu na cloudu vyplňte jeho název jak ukazuje obrázek.

Dokumenty na SCX serveru jsou viditelné všem jeho uživatelům. Učitelé však mohou rozhodnout jestli a jakým způsobem budou ostatními uživateli kopírovány.

● Veřejný: Ve výchozím stavu je zaškrtnutá tato volba, která značí, že všichni uživatelé
služby SCX mohou volně stahovat dokumenty tohoto kurzu.
● Zabezpečený: Zaškrtnete-li tento box, vyplňte i heslo, kterým dokumenty svého kurz
zabezpečíte. Dokumenty kurzu mohou být staženy pouze uživateli, kteří znají
zadané heslo.
● Soukromý: Jen uživatel, který vytvořil kurz může stahovat dokumenty tohoto kurzu z
cloudu.

Ukončete vytváření kurzu tlačítkem “Vytvoř nový kurz”.

Nahrávání dokumentu na cloud
Obrázek ukazuje okno panelu MAD, ve kterém je vše připraveno k nahrání konkrétního dokumentu (vlevo) do konkrétní složky kurzu (vpravo) na SCX server.

Abychom dosáhli tohoto nastavení je třeba projít několik kroků:

● V levé části okna, zvýrazněte cílovou třídu.
● V levé části okna, klikněte na tlačítko “Zobraz dokumenty”.
● Jako výchozí je zatrhnuté zaškrtávací políčko “Soubory”. Chcete-li nahrávat Úlohy, zaškrtněte druhý box.
● V levé části okna, kliknutím zvýrazněte dokument, který si přejete nahrát na cloud.
● V levé části okna, kliknutím zvýrazněte složku kurzu, do kterého chcete nahrávat.

Nyní můžete kliknout na tlačítko “Přidat”. Přenos souborů/úloh bude zahájen. Přenos souborů je ukončen, když zmizí symbol přesýpacích hodin, který indikuje kopírovací proces. (Přenesený dokument není v tomto okně viditelný).

Stahování dokumentů z cloudu
Obrázek níže ukazuje seznam kurzů, které jsou uživatelem vytvořeny na cloudu. Soubor, který chceme stahovat je zvýrazněn.
Ke stažení souboru je tedy třeba projít těmito kroky:

● Kliknutím označte uživatele cloudu a jeho kurz v levé části okna.
● Klikněte na tlačítko “Zobraz dokumenty” v levé části okna.
● Jako výchozí je zatrhnuté zaškrtávací políčko “Soubory”. Chcete-li nahrávat Úlohy, zaškrtněte druhý box.
● V levé části okna, kliknutím zvýrazněte dokument, který si přejete stáhnout do třídy.
● Klikněte na tlačítko “Přidat” a dokončete přenos souboru. V knihovně (pravá část okna) se objeví nová ikona, která reprezentuje stažený dokument.

 

20. Spravujte studenty - MAD

 

V systému SmartClass+, který je vybaven oběma panely, MAD (Media Activities Dashboard) i LAD (Life Activities Dashboard) je možné přidávat studenty do třídy pomocí obou rozhraní. Tato kapitola popisuje, jak přidávat studenty do třídy s použitím MAD.

Otevřete náhled “Spravovat studenty” panelu MAD (zobrazeno na obrázku).

Panel nabízí 3 možnosti:
● Importuj seznam studentů
● Přidej studenty
● Spravovat studenty

 

20.1  Importuj seznam studentů

Abychom mohli využít této funkce je třeba mít připraven soubor se seznamem studentů uloženém ve formátu CSV (více o tomto formátu je zmíněno dále v této kapitole).

Kliknutím na “Importuj seznam studentů” zobrazíte tlačítko “Vyber CSV soubor”. To otevře prohlížeč vašeho  počítače. Navigujte prohlížeč k souboru, který obsahuje seznam studentů vaší třídy.

 

CSV formát

 

Identifikace studentů v tomto formátu záleží na tom, zda je váš SmartClass+ konfigurován na ukládání studentských hesel a uživatelských jmen nebo konfigurován na načtení databáze hesel a uživatelských jmen ze školního registru (LDAP). (Tuto informaci obdržíte od vaší IT podpory)

Nezávislá identifikace studentů (ne ze školního registru - LDAP)

Pokud je váš SmartClass+ nakonfigurován na ukládání studentských hesel a uživatelských jmen, pak využívá tyto čtyři základní pole formátu informací:

Jméno, Příjmení, Uživatelské jméno, Heslo

Vyberete-li takovýto CSV soubor, bude vypadat zobrazení seznamu vašich studentů pro danou třídu v SC+ následovně.

Klikněte na tlačítko “Přidat studenty”. Seznam studentů bude importovám do třídy.

Identifikace studentů na základě školního registru (LDAP)

Je-li váš systém nakonfigurován, aby načetl informace o přihlašování studentů ze školní databáze (LDAP), SmartClass+ používá v tomto případě jednopolíčkovou identifikaci studenta:

Přihlašovací jméno

Vyberete-li takovýto CSV soubor bude vypadat zobrazení seznamu vašich studentů pro danou třídu v SC+ stejně jako v předchozím případě, jen hesla nebudou učiteli viditelná.

 

20.2 Přidat studenty

Tlačítko “Přidat studenty” otevírá možnost manuálně přidat studenty po jednom tím, že ručně vyplníme přihlašovací údaje. Tato možnost se využívá v případech, kdy student se k třídě připojí v průběhu školního roku/semestru.

 

20.3 Spravovat studenty

Tlačítko “Spravovat studenty” využijete k editaci studentských účtů nebo jejich vymazání. Naleznete ho v pravé horní částí okna.

Vyberte studenta ze seznamu kliknutím na jeho jméno. Zobrazíte tím vyskakovací panel zobrazený na obrázku. Můžete editovat jakékoli ze čtyř
zobrazených polí a pak kliknout na tlačítko “Změň”. Tím změny uložíte. Studenta je možno také zcela ze třídy vymazat tlačítkem “Odstranit studenta”.

21. Vytvářejte a zadávejte úlohy - MAD

Úloha je individuální aktivita vytvořená pro studenta. Student pracuje na zadání samostatně. Úloha zahrnuje mediální soubor, definovaný typ
odpovědi a instrukce učitele doplňující a osvětlující zadání.

 

21.1 Vytváření úloh

Vytvoření úlohy dosáhnete v následujících krocích:
● Vyberte mediální soubor z knihovny souborů.
● Přetáhněte soubor do sousedního panelu Úlohy. Tento krok spouští “Průvodce úlohou”.
● Pojmenujte úlohu.
● Vyberte typ úlohy, tedy způsob jak má student reagovat na soubor. (Například “Volný audio záznam”).
● Určete časový limit pro úlohu nebo ponechte bez limitu.
● Klikněte na tlačítko “Vytvoř úlohu”. Průvodce úlohou se zavře.
● V případě potřeby doplňte šablonu vybrané úlohy o instrukce a další nastavení.

 

Spuštění “Průvodce úlohou”

 

Vyberte média soubor z knihovny Souborů. Klikněte a držte kurzor myši na ikoně souboru zatímco ikonu přetahujete do šedé oblasti knihovny Úloh. Tento úkon otevře “Průvodce úlohou”, jak je zobrazeno na obrázku.

 

Jméno úlohy – Jako výchozí je nataveno jméno mediálního souboru, který byl přetažen do úloh. Je-li třeba, upravte toto jméno.
Typ úlohy – K dipozici je celá řada šablon s předdefinovanými typy odpovědí, ze kterých můžete vybírat. Začněte výběrem jedné ze šesti základních kategorií.
Časové omezení odpovědi – Úloha může být odeslána bez jakéhokoli omezení. Studenti si ji mohou znovu a znovu otevírat a několikrát modifikovat své odpovědi před finálním odesláním. Nebo úloha může být limitována časovým limitem. Ten omezí vypracování odpovědi časovým limitem MM:SS bez možnosti si úlohu otevírat k opakované editaci.

Šablony úloh

 

V MAD je dispozici je 13 šablon úloh. Ne všechny šablony lez kombinovat se všemi média soubory. Tabulka níže přehledně zobrazuje, které šablony je možné kombinovat s kterými mediálními soubory.

 

Náhled šablony

 

Každá šablona je rozdělena do čtyř hlavních sekcí:
Média soubor – Tato část zobrazuje výukový obsah vybraného mediálního souboru. V této části se nacházejí i ovládací prvky jako přehrávání, pauza, stránkování, které slouží k přehrávání či listování mediálním souborem.
Instrukce – Tuto část doplní učitel vlastním textem, který vysvětluje nebo doplňuje mediální soubor a samotné zadání potřebné k vypracování odpovědi. Při tvorbě materiálu v MAD je zde také dostupno tlačítko “Náhled”, které zobrazí úlohu ze studentovi perspektivy.
Odpověď – V této části student zaznamenává své odpovědi. Tato část je pro každou šablonu specifická.
Správa úlohy – Tato část zahrnuje nástroje pro:

○ přejmenování úlohy
○ vymazání úlohy
○ nastavení časového limitu
○ zavření/uložení úlohy

 

Poslech/prohlížení

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta. (Pro poslech/prohlížení jsou tyto náhledy zcela identické)

 

Úloha pro psaný projev

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty

 

Dotazník

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty
– otázky (max. 20 otázek)

 

Úloha s výběrem možností

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty
– otázky (max. 20 otázek)
– odpovědi (max. 7 odpovědí na otázku)
– identifikaci správné odpovědi

 

Úloha s doplňováním

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty
– text ve kterém budou definovány políčka k doplnění
– políčka k doplnění (max. 50)

 

Vytvoření doplňovacích políček

Políčka, která jsou studenty doplňována jsou vytvořena ohraničením vybraného slova hranatými závorkami; [ ]. Například, abychom slovo “heaven” v následující frázi přetvořili v doplňovací políčko, přidejte před písmeno “h” tohoto slova otevírací hranatou závorku a za
písmeno “n” tohoto slovo hranatou závorku zavírací.

Imagine there’s no [heaven]

Systém automaticky zvýrazní vyznačené políčko a skryje slovo nebo frázi, která je ohraničena závorkami, před zraky studentů.

 

Volný audio záznam

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty

 

Nahrávání s aktivním porovnáváním

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– segmenty, ve kterých se video/audio zastaví a vytvoří prostor pro studentovo opakování

 

Segmentace audia/videa

Začněte kliknutím na tlačítko “Přehrát”. Slyšíte záznam média souboru. Klikněte na tlačítko “Nová část” pokaždé, když chcete ukončit frázi mluvčího na nahrávce a nechat studenta tuto frázi opakovat. Pokračujte takto až do konce přihrávání. Pod grafickým záznamem zvuku
média souboru se objeví malé bílé vertikální čárky. Ty reprezentují hranice každého segmentu.

Na pravém panelu jsou jednotlivé segmenty zobrazeny pod sebou. Každý označen časovým razítkem a doplněn tlačítkem “Přehrávání”.

 

Simultánní nahrávání

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel nevkládá do šablony další informace, ani ji dále needituje. Studenti jsou požádáni, aby simultánně tlumočili média soubor. Jejich tlumočení je nahrávané.

 

Volný video záznam

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty

 

Simultánní video nahrávání

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel nevkládá do šablony další informace, ani ji dále needituje. Studenti jsou požádáni, aby simultánně tlumočili média soubor. Jejich tlumočení je nahrávané. Využíváno i pro nahrávání a tlumočení do znakového jazyka.

 

Procvičování výslovnosti – poslouchej

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty
– zkopíruje fráze (max. 20), které studenti mají poslouchat, do kvízové části (vpravo)

 

Procvičování výslovnosti – vyslovuj

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty
– zkopíruje fráze (max. 20), které studenti mají vyslovovat, do kvízové části (vpravo)

 

Procvičování výslovnosti – poslouchej a opakuj

 

Tyto obrázky ukazují úlohu z pohledu učitele při samotném tvoření a úlohu z pohledu studenta.
Učitel vloží do šablony:
– zadání/instrukce pro studenty
– zkopíruje fráze (max. 20), které studenti mají poslouchat a vyslovovat, do kvízové části (vpravo)

 

21.2 Zadávejte samostatné úlohy

 

Organizace úloh

 

O panelu organizace úloh (na obrázku) můžete smýšlet jako o multimediální přípravě na jednotlivé lekce/hodiny/výukové celky.
Výukový plán je organizován v Sadách úloh. Každá ze sad může obsahovat množství úloh k samostatné práci.

Nová sada úloh – Ve výchozím nastavení je v nové třídě k dispozici 14 sad. V případě potřeby klikněte na tlačítko “Nová sada úloh” (tmavě šedá sada). Tímto přidáte další sady.

Živě – Úlohy posílané žákům živě (pomocí LAD) včetně živého nahrávání studentů naleznete pod tímto žetonem.

Číslované sady – Výchozí číslování stanovené pro sady samostatných úloh začíná názvem “Sada úloh 1” a roste po jedné s každou následující sadou. Při zadávání sady úloh studentům je výhodné tato výchozí pojmenování přejmenovat tak, aby jejich název lépe reflektoval jejich obsah.

Barevný pruh na každé ze sad indikuje jejich status:

 

Zadávání sad úloh

 

Začněte kliknutím na žeton sady, kterou chcete zadat studentům. Panel vlastností sady, který se otevře, je zobrazen na obrázku.
Klikněte na tlačítko “Zadej úlohu” ve spodní části panelu.

Tento panel využijete také k následujícím úkonům:
● Přejmenovat sadu
● Omezení časové dostupnosti sady
● Změna statusu/stavu sady

 

Odebrání sady studentům

 

Při odebírání sady, která byla studentům již přiřazena, narazíte na zprávu zobrazenou na obrázku.

Neodebírejte studentům sady, které již obsahují odpovědi studentů.
Odebráním vymažete všechny dokončené a uložené studentské práce ze systému.

22. Kontrolujte výstupy studentů - MAD

V okamžiku, kdy je sada úloh zadána studentům ke zpracování, studenti mají přístup ke všem úlohám dané sady.

Jakmile studenti uloží svoji práci a odešlou ji učiteli, je možné práci studentů kontrolovat.
Začněte kliknutím na tlačítko “Domů” a přesuňte se do náhledu “Kontrolovat výstupy studentů”.

Tento náhled zobrazuje sadu “Živě”, všechny zadané sady úloh na levé straně okna a na pravé straně seznam studentů.
Studenti vidí stejný seznam sad v okamžiku, když se připojí do studentské aplikace MAD.

 

22.1 Kontrola studentských prací

 

Začněte vybráním konkrétního cvičení kliknutím na jeho ikonu. Tento krok otevře cvičení, zobrazí vám odpovědi jednotlivých studentů a poskytne nástroje k zanechání zpětné vazby.

 

Výběr studenta

V horní části úlohy/okna klikněte na tlačítko “Vyber studenta”. Otevře se seznam studentů, který je zobrazen na obrázku.Všimněte si, že vedle jména Amy Rox je bílá tečka. Tato indikuje dokončenou práci studenta.

Když cvičení otevřete uvidíte práci studenta, který je první na seznamu (v našem případě Brad Jameson). Abychom si mohli prohlédnout práci Amy, je třeba kliknout na její jméno.

 

Kontrola práce studenta

Toto konkrétní cvičení používá šablonu Volného audio záznamu. Amy v něm nahrávala své odpovědi ústně. Jak je vidět na obrázku odpověď Amy je dlouhá 18 sekund.

 

Hodnocení práce

Obrázek ukazuje náhled na panel hodnocení, kde vidíme jednotlivé sekce pro psanou a mluvenou zpětnou vazbu.
● Psané hodnocení – Klikněte na tlačítko “Hodnoť”. Toto tlačítko otevře k editaci menší šedé pole pro číselné hodnocení (procenta, známka) a větší pole pro slovní zpětnou vazbu.
Klikněte na tlačítko “Uložit”, které se nachází pod tlačítkem “Hodnoť”. Psané hodnocení je uloženo.
Mluvené hodnocení – Klikněte na tlačítko “Nahrávání” (kruh) a nahrajte svůj projev s použitím mikrofonu. Nahrávání je zastaveno tlačítkem “Stop” (čtverec). Zprávu si pro kontrolu ještě přehrajte tlačítkem “Přehrát” (trojúhelník).
Mluvené hodnocení uložíte tlačítkem “Uložit”, které se nachází nad ovládacími tlačítky, které jste nyní používali.

 

Automatické hodnocení a známkování

Některé ze šablon úloh jsou kontrolovány a opravovány automaticky systémem:

● Výběr z možností
● Doplňovačka
● Procvičování výslovnosti – mluvení
● Procvičování výslovnosti – poslouchej a opakuj

Jak ukazuje obrázek, doplňovačka, kterou Amy dokončila, je hodnocena sty procenty. Každá z jejích odpovědí je vyznačena zeleně. (Chybné odpovědi by byly vyznačeny červeně.)
Učitel předvyplněné hodnocení může vždy ručně editovat, přepsat a doplnit o další komentáře.

 

Export nahrávek

Všechny výstupy z úloh, které studenta nahrávají, lze exportovat mimo systém SC + do formátu MP3.
Začněte kliknutím na tlačítko “Exportuj nahrávky”, které je v úloze umístěno vlevo nahoře. Tlačítko otevře panel zobrazený
na obrázku.

Výchozí složkou pro ukládání nahrávek do počítače je složka “SmartClassExport” umístěná přímo na hlavním disku (např. c: \). Toto nastavení může být ovšem změněno.

Dokončete export kliknutím na tlačítko “Exportuj nahrávky”.

23. Přehled klasifikace - MAD

MAD nabízí v současné době tyto dvě možnosti generování klasifikačních přehledů:

● Přehled klasifikace třídy – Generuje přehled výsledků sestavených z vybraných úloh – max. 12 vybraných úloh.
● Přehled klasifikace studenta – Zobrazí přehled výsledků všech úloh vypracovaných jedním studentem.

 

23.1 Přehled klasifikace třídy

Tlačítko “Přehled klasifikace”, které naleznete na navigačním panelu MAD (spodní část okna), otevře náhled zobrazený na obrázku.

Všimněte si, že každá úloha je opatřena zatrhávacím políčkem. V příkladu, který zobrazuje obrázek, vybral učitel první 3 úlohy.
Klasifikační přehled vytvořený z vybraných úloh vytvoříte kliknutím na tlačítko “Zobraz klasifikaci”.

Tabulka zobrazuje přehled vybraných úloh, jejich hodnocení a vypočítává hodnoty průměrných hodnocení studentů.

Přehled je možno uložit do počítače kliknutím na tlačítko “Ulož přehled klasifikace”. Tlačítko otevře prohlížeč, ve kterém vyberete místo ve vašem počítači a přehled uložíte.

Výchozím formátem vytvořeného přehledu je soubor CSV (Comma Separated Values). Pokud si přejete uložit přehled ve formátu využívající středníky (;) místo čárek, zatrhněte políčko umístěné vedle tlačítka “Uložit přehled klasifikace.”

 

23.2 Přehled klasifikace studenta

 

Přehled klasifikace jednoho studenta zobrazíte kliknutím na jméno studenta na pravém panelu náhledu “Kontrolovat výstupy studentů”.

Přehled obsahuje následující:

● Jméno úlohy a šablonu úlohy
● Jméno sady úloh, ve které je úloha studentovi přidělena
● Stav dokončení úlohy (dokončena nebo nedokončena)
● Stupeň hodnocení
● Písemné hodnocení

Náhled studentova hodnocení ukončíte tlačítkem “Zavřít”, které je umístěno pod přehledem.