Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to nejen při registraci do kurzů, ale rovněž při odebírání newsletteru nebo stahování manuálů.

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni udělat maximum pro jejich ochranu. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto zásady byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vešlo pod známost pod zkratkou GDPR.

 


Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je organizační tým podpory výuky v jazykových učebnách SmartClass + spolupracující přímo se společností Robotel Inc., za účelem podpory výuky jazyků v České republice.

Společnost Robotel Inc. není samostatnými správcem a při předávání osobních údajů je nepovažujeme ani za příjemce ani za zpracovatele.

Předávání osobních údajů mezi členy organizačního týmu je dostatečně zabezpečeno a vaše údaje nejsou sdíleny mimo tento tým.

Naopak společnosti, které provádějí servis, instalaci a další práce na vaší SmartClass+ učebně jsou samostatnými společnostmi, a proto jsou také samostatnými správci. Tyto zásady se na ně tedy nepoužijí. Tyto spoelčnosti přijaly svá vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů, které naleznete vždy na jejich internetových stránkách.

Kontaktní údaje správce jsou zároveň kontaktními udaji vedoucího týmu podpory výuky v učebnách SmartClass+.

 

Kdy s námi sdílíte vaše údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete když:
• navštěvujete naši stránku;
• využíváte registraci ke kurzům, které poskytujeme; nebo
• s námi komunikujete.

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám vždy poskytujete dobrovolně. Můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Informace, které s námi sdílíte přímo

Sbíráme osobní údaje:
• pomocí formulářů, které mohou být na našich webových stránkách, jako například při nákupu, objednání nebo rezervaci kurzu, přihlášení k odběru informačních letáků nebo přihlášení k odebírání informací a manuálů;
• při zakoupení, objednání nebo rezervaci kurzu na našich webových stránkách;
• informace, které nám sdělíte z jakéhokoli důvodu e-mailem, poštou nebo telefonem, a před, během nebo po realizaci kurzů, a to včetně zvláštních požadavků.
• pokud jste osoba, která rezervuje výcvikový kurz nebo službu jménem pro sebe a / nebo pro jiné, potvrzujete, že jednáte s vědomím osoby/osobám, kterým budou kurz nebo služba poskytnuta, když sdílíte osobní a citlivé údaje, které jsou potřebné k zajištění školení nebo požadované služby.
• můžeme zveřejnit získanou zpětnou vazbu o vašem vzdělávacím zážitku, abychom pomohli ostatním zobrazit hodnocení školení a dalších poskytovaných služeb.

 

Informace, které sbíráme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky můžeme automaticky sbírat určité informace z vašeho zařízení.

Konkrétně informace, které automaticky shromažďujeme, mohou obsahovat informace, jako je vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, široká geografická poloha (např. Umístění na úrovni země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromáždit informace o tom, jak váš přístroj komunikoval s našimi webovými stránkami, včetně přístupných stránek a kliknutí na odkazy.

Sběr těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše webové stránky, odkud pocházejí, a jaký obsah na našich webových stránkách je pro ně zajímavý. Tyto informace používáme pro účely interní analýzy a pro zlepšení kvality a relevance našich webových stránek pro naše návštěvníky.

Některé z těchto informací mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie.

 

Informace, které získáváme od třetích stran

Osobní údaje o vás můžeme obdržet od zdrojů třetích stran (například zaměstnavatele, pokud vás přihlásí do kurzu), ale pouze v případě, že se domníváme, že tyto třetí strany mají buď váš souhlas, nebo jsou právně způsobilé, aby nám poskytly vaše osobní údaje. Shromažďujeme pouze minimální množství informací požadovaných od těchto třetích stran, abychom mohli poskytnout požadované školení nebo zpracovat rezervaci.
• V případě, že služby jsou vzdělávacími kurzy, klient souhlasí s tím, aby nám umožnil plný přístup k výstupům vyplývajících z jejich realizace. Tyto informace budou použity v souladu s požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Tyto údaje budou použity pouze k vyhodnocení účinnosti školení a budou nám pomáhatpři poskytování poradenství našim klientům.
• Vyhrazujeme si právo vyžádat si platbu před potvrzením rezervace a tyto informace uložit k  vašemu.

Použití vašich informací

Informace, které shromažďujeme, se používají především k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše školení.

Kromě toho můžeme tyto informace použít k následujícím účelům:

• poskytovat vám informace nebo školení, které od nás požadujete;
• v závislosti na možnostech marketingových povolení vám zasílat informace o souvisejících zprávách, produktech a službách.
• splnit naše smluvní závazky vůči vám;
• personalizovat používání stránek, při využívání webu a obecně zlepšovat stránky a služby, které poskytujeme.
• jednat ve vašem zastoupení, pokud je k dispozici a vhodná účast třetích stran – například prostřednictvím třetího odborného poskytovatele školení nebo certifikačního / zadávacího orgánu;
• monitorovat a analyzovat trendy, využití a aktivity spojené s našimi webovými stránkami / službami.

Obecně budeme používat informace, které shromažďujeme, pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, které vám vysvětlíme v době, kdy shromažďujeme tyto informace. Můžeme však použít vaše osobní údaje i pro jiné účely, které nejsou neslučitelné s účely, které jsme vám poskytli (např. Statistické účely), pokud to umožňují platné zákony na ochranu dat.
Pokud nechcete, abychom použili vaše údaje pro jakékoliv marketingové účely, budete mít příležitost k tomu, abyste nám sdělili své souhlasy, když nám poskytnete své údaje.
Souhlas můžete stáhnout kontaktováním nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Ukládání a uchovávání osobních údajů

• Osobní informace, které jste nám poskytli, jsou uloženy na zabezpečených serverech. Používáme vhodnáou technicku a organizační opatření k ochraně osobních informací, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovaly úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů.
• Vezměte prosím na vědomí, že přenos informací přes internet (včetně e-mailu) není zcela bezpečný, a proto, i když se snažíme chránit osobní údaje, které nám poskytnete, nemůžeme zaručit bezpečnost dat zasílaných nám elektronicky a přenos tyto údaje jsou tedy zcela na vaše vlastní riziko. Uchováváme si osobní údaje, které shromažďujeme od vás, kde je to nutné, abychom tak učinili (například vám poskytli službu, o kterou jste požádali, nebo že budete dodržovat platné právní, daňové nebo účetní požadavky).

 

Odkazy třetích stran

Na našich webových stránkách nebo v dokumentaci, kterou poskytujeme, naleznete odkazy na webové stránky třetích stran.
Pokud přistupujete k jiným webovým stránkám pomocí poskytovaných odkazů, mohou provozovatelé těchto stránek shromažďovat od vás informace, které budou využívat v souladu s vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které byste měli zkontrolovat.
Nepřijímáme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za jejich zásady, neboť nemáme žádnou kontrolu nad nimi.

Sociální sítě

Webová stránka vám může nabídnout možnost sdílet nebo sledovat informace o nás (nebo webových stránkách nebo našich školeních) pomocí funkcí třetích stran pro sociální sítě (například prostřednictvím tlačítek „sdílet“, „líbí“ nebo „následovat“).
Nabízíme vám tuto funkci, abychom nabídli informace o nás, naši webovou stránku a naše služby členům vašich sociálních sítí a abychom vám umožnili sdílet a sledovat názory, zprávy a doporučení týkající se nás s vašimi přáteli. Měli byste však mít na paměti, že sdílení osobních nebo neosobních informací se sociální sítí může vést k tomu, že tyto informace budou k dispozici poskytovateli sociální sítě a že tyto informace budou veřejně dostupné, a to i prostřednictvím internetových vyhledávačů.
Vezměte prosím na vědomí, že nepoužíváme, neschvalujeme ani neupravujeme zásady ani praktiky jakékoli sociální sítě třetích stran.
Měli byste si vždy přečíst oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se jakékoli sociální sítě, kterou využíváte pro sdílení informací.

 

Mezinárodní přenosy dat

U některých našich vzdělávacích kurzů mohou být vaše osobní údaje přeneseny a zpracovány v zemích mimo EU. Přijali jsme však přiměřené záruky, abychom zaručili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Tato opatření zahrnují převedení vašich osobních údajů na třetí strany, které se nacházejí v zemi, mimo EU mající zákony na ochranu údajů, které jsou přinejmenším stejně ochranné jako v Evropě, a které uzavřely standardní smluvních ujednání s námi.

 

Cookies

Tyto stránky používají soubory cookie – malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači a pomáhají tak uživateli poskytovat lepší uživatelské prostředí. Soubory cookie se obecně používají k uchovávání předvoleb uživatelů, k ukládání informací o věcech, jako jsou zvolené kurzy k nákupu, a k poskytnutí anonymních údajů o sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookie zpravidla zpřísňují prohlížení stránek. Můžete však upřednostňovat vypnutí souborů cookie na těchto stránkách a ostatních. Nejúčinnější způsob, jak to udělat, je zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Doporučujeme vám poradit se se sekcí nápovědy svého prohlížeče nebo se podíváte na webovou stránku o modulech cookie, která nabízí pokyny pro všechny moderní prohlížeče.

 

Marketingová oprávnění

Pokud nám udělíte výslovné svolení (samostatně získané), můžeme tyto informace uložit a použít pro poskytování e-mailového marketingu, informační bulletiny a další informace, které jste se dohodli, že obdržíte.
• Toto oprávnění můžete kdykoli stáhnout. Odvolání můžete provést s využitím níže uvedených kontaktních údajů.
• Kdykoli můžette požádat o odstranění z naší databáze pro účely marketingu. Odvolání můžete provést s využitím níže uvedených kontaktních údajů.
• Nikdy nebudeme prodávat ani umožňovat žádné třetí straně, aby používala tato data a váš marketingový souhlas k marketingovým účelům bez vašeho výslovného svolení, získaného samostatně.

Kontakt

Vítáme jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky, které můžete mít ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Neváhejte nás kontaktovat na adrese vbiskupova@robotel.com

 

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Toto upozornění o ochraně osobních údajů můžeme občas aktualizovat aktualizací tohoto dokumentu.

Pokud dojde k podstatným změnám v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, budeme vás upozorňovat tím, že na webových stránkách uvedeme zřetelné oznámení nebo vás budeme kontaktovat, prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli.

 

INFORMACE O NÁS

Jsme tým provozující podporu výuky učeben SmartClass+ pro Českou republiku úzce spolupracující se společností Robotel Inc., kterou najdete na adrese 3185 Delaunay Street, Laval, QC, H7L 5A4, Kanada.

Pro komunikaci s námi volejte +420 773 914 883 nebo pište na podporu kurzů pro Českou republiku vbiskupova@robotel.com.

 

O Robotel Inc.

Vyvíjí, vyrábí a prodává digitální jazykovou platformu SmartClass+, která je využívána na základních, středních a vysokých školách. Software SmartClass + se používá v jazykových laboratořích, moderních jazykových laboratořích, světových jazykových laboratořích a laboratořích pro výuku cizího jazyka jazyka po celém světě. Robotel také poskytuje vzdělávací kurzy pro SmartClass +, softwarovou platformu digitální jazykové laboratoře a pověřuje k poskytování podpory a realizaci kurzů vybraný tým poskytovatelů školení.

Robotel najdete na adrese 3185 Delaunay Street, Laval, QC, H7L 5A4, Kanada.
Anglicky a francouzsky mluvící nás mohou kontaktovat na telefonu +1 (450) 680-1448, bezplatně +1 (800) 680-1448 nebo nám napište na adresu info@robotel.com.