Obsah a zdroje

Digitální cvičebnice připravené přímo pro výuku v jazykové laboratoři - kompletní materiály pro výuku angličtiny, němčiny či španělštiny.

Více než 4 800 interaktivních aktivit dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků (CEFR). Podporuje čtení, psaní, poslech i mluvení. Rozvoj slovní zásoby i procvičování gramatických jevů, aktivity na mluvení a výslovnost s využitím umělé inteligence (AI)

Jazyky

Kompletní učebnice  

ANGLIČTINA

3000 digitálních aktivit, které pomohou žákům zlepšit všechny jazykové dovednosti.

Doplňková cvičebnice 

ŠPANĚLŠTINA

850 digitálních aktivit, které žákům pomohou soustředit se na poslech a mluvení.

Doplňková cvičebnice 

NĚMČINA

850 digitálních aktivit, které žákům pomohou soustředit se na poslech a mluvení.

Digitální forma učebnic v PDF pro připravený obsah SmartClass Content (angličtina, němčina, španělština)

Získejte elektronické verze (PDF) kompletních učebnic k připravenému obsahu Let's Talk! English, dále pak pro Deutsch - Hörverstehen und Sprechen a Español - Escuchar y Hablar

Vstoupit do sekce ke stažení

Jak stáhnout a pracovat s připravenými ONLINE materiály SmartClass Content

Zde naleznete detailní návod, jakým způsobem si můžete stáhnout kompletně připravené ONLINE materiály SmartClass Content do své vlastní knihovny SmartClass HUB a jak s tímto obsahem efektivně pracovat v rámci vlastní knihovny 

Návod na stažení v PDF zde

Další připravený obsah pro AJ a NJ – přístup ZDARMA

Tým lektorů AV MEDIA připravil sady hotových úloh/aktivit pokrývající výuku angličtiny a němčiny na ZŠ, SŠ a gymnáziu. Obsahově i tematicky vychází z nejpoužívanějších učebnic řady Oxford, Cambridge a Klett.

Úlohy se zaměřují především na rozvoj komunikačních, poslechových a výslovnostních dovedností, ale nechybí ani úlohy zaměřené na procvičení gramatických jevů. Úlohy jsou rozdělené po jednotlivých ročnících. Nezapomněli jsme ani na úlohy zaměřené na přípravu studenta k maturitní zkoušce z jazyka.

Učitel tedy může využít již hotových příprav a ty v jazykové laboratoři jen spustit. Pokud bude chtít, může samozřejmě po stažení přípravu editovat dle svých potřeb.

Návod na stažení těchto materiálů v prostředí SmartClass HUB naleznete ZDE