SmartClass a aktivity

Moderní digitální multimediální laboratoř Robotel SmartClass učiní jazykovou výuku velmi intenzivní a efektivní. Každý student má k dispozici sluchátka s mikrofonem a počítač. Může jak konverzovat a pracovat s audionahrávkami, tak s videem, textem aj. Učiteli ušetří čas portfolio připravených učebnic a podpůrných materiálů s množstvím automaticky se vyhodnocujících cvičení.

Systém lze velmi jednoduše využít pro domácí procvičování i pro distanční či hybridní výuku. Do online výuky přejdete plynule, učitel ani žáci se nemusí učit nic nového - používáte stejný systém, nástroje, cvičení, jako běžně ve třídě.

SMARTCLASS HUB

Platforma pro výuku jazyků, ve škole i mimo ni!
20 šablon cvičení pro jednotlivé jazykové aktivity

SMARTCLASS LIVE

Interaktivní platforma pro řízení třídy
Jazyková učebna

SMARTCLASS CONTENT

Digitální cvičebnice
Více než 4 800 cvičení pro angličtinu, němčinu a španělštinu

6 důvodů, proč byste měli používat SmartClass

Snadné použití a přímočarost

Sdílení výukových materiálů, přiřazování aktivit a zadávání úkolů i hodnocení v jednom prostředí.

Více procvičování pro žáky

s výrazně vyšší intenzitou mluveného projevu pomocí zvukového záznamu, videozáznamu a cvičení výslovnosti na základě technologie AI.

Vše na jednom místě

Učitelé řídí, které aktivity jsou žákům přiřazeny, a mohou také sledovat pokrok studentů, hodnotit jejich práci a poskytovat zpětnou vazbu přímo ve SmartClass HUB.

Přidejte svůj vlastní obsah

Učitelé jednoduše nahrají multimediální soubory nebo tvoří vlastní textové, hlasové či video materiály a vytvářejí individuální nebo skupinové aktivity.

Kompletní řešení

Jazyková laboratoř s nástroji pro aktivity ve třídě: prezentace, sledování práce studentů a konverzace partnerů nebo skupin, ale i mediální aktivty v hodině a také domácí procvičování, včetně možnosti přidání obsahu SmartClass ve třech jazycích.

Reflexe a zapojení

S více než 20 šablonami aktivit zůstanou žáci motivovaní. Devět šablon aktivit je automaticky vyhodnocováno a poskytuje studentům okamžitou zpětnou vazbu, aby mohli přemýšlet o svém učení a pokroku. Učitel má tak více času věnovat se hodnocení prací, které vyžadují jeho odbornost a pedagogický přístup.

Aktivity pro práci s celou třídou

Konverzace (párování)

Pro nácvik mluvení učitel snadno vytvoří dvojice či skupiny, libovolně pak může žáky poslouchat, vstupovat do konverzací či nahrávat. Výhodou laboratoře je, že mohou mluvit všichni zároveň, nejen když na ně „vyjde řada“.

Prezentace

Učitel může distribuovat libovolnou zvukovou nahrávku či video ze svého počítače plošně všem studentům. Případně lze také nasdílet obrazovku vybraného studenta ostatním spolužákům.

Procvičování a zkoušení

Systém umožňuje individuální práci s žáky (např. ústní zkoušení, nácvik čtení) a jejich nahrávání. Odpovídat přitom může celá třída najednou a učitel si vybere, koho chce sledovat.

Monitoring práce studentů

Pracují-li studenti na zadaném úkolu, může si učitel zobrazit náhled jejich obrazovek a kontrolovat, zda a jak plní zadání. Může se také věnovat jednotlivci, který potřebuje větší podporu, aniž by to rušilo zbytek třídy.


Aktivity pro práci s celou třídou

Výslovnost

Soubor cvičení na trénink výslovnosti SmartClass Talk využívá technologii rozpoznávání řeči a díky tomu poskytne okamžitou zpětnou vazbu, včetně „oznámkování“. Studenti tak rychleji zlepšují  výslovnost a učitel nemusí ručně procházet a opravovat jednotlivé nahrávky.

Poslech

Učitel zadá studentům poslech vybrané audio nahrávky a následně s ní pak může dále pracovat, přiřadit různé úkoly, jako překlad či doplňování vynechaných částí.

Mluvení

Pro nahrávání zvuku má učitel k dispozici 3 různé šablony: volný nebo simultánní záznam a záznam
s porovnáním.

Cvičení

Učitel jednoduše vytvoří a přiřadí studentovi cvičení typu pravda/nepravda, výběr z možností či “doplňovačku”.SmartClass+ software cvičení navíc automaticky vyhodnotí. Podkladem může být jak text, tak video či audionahrávka.

Psaní

Učitel může využít pro trénink psaní různých textů
v cizím jazyce otevřenou šablonu podporující kreativní psaní nebo studenty směřovat pomocí šablony otázka-odpověď.

Čtení

Čtecí aktivity můžete použít jednak pro nácvik porozumění, tak i pro procvičování čtení nahlas.


Studentská aplikace pro zařízení Apple

Možnost stažení aplikace pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Apple zde

Studentská aplikace pro zařízení Android

Možnost stažení aplikace pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android zde