Technické návody a postupy

Nastavení parametrů napájení v OS Windows pro systém Robotel SmartClass

Jak spravně nastavit napájecí profil v OS Windows s ohledem na funkčnost jazykové učebny Robotel naleznete v detailním návodu níže ke stažení

 • Postup ke stažení

  PDF dokument s postupem, jak nastavit napájecí profil v OS Windows pro systém Robotel SmartClass


Instalace a nastavení programu TeamViewer Host

Jak nainstalovat a nastavit program TeamViewer Host pro vzdálené připojení s bezobslužným režimem (pevným heslem) naleznete v návodu níže ke stažení

 • Postup ke stažení

  PDF dokument s postupem, jak nainstalovat a nastavit program TeamViewer pro vzdálené připojení


Nastavení zvukových parametrů v učebně Robotel

Jak správně nastavit parametry doporučené zvukové karty SoundBlaster Play! 3 pro bezproblémovou funkčnost jazykové učebny Robotel naleznete v detailním návodu níže ke stažení

 • Postup ke stažení

  PDF dokument se základními informace ohledně nastavení zvukové karty SoundBlaster Play! 3


Nastavení parametrů pro připojení klienta SmartClass Teacher HUB

Návod, jak nastavit potřebné IP parametry v nastavení klienta SmartClass HUB Teacher tak, aby se vždy korektně připojoval přímo k vaší databázi systému SmartClass odkudkoli

 • Postup ke stažení

  PDF dokument se s návodem jak se přihlásit do SmartClass HUB Teacher jako administrátor


Přihlášení do SmartClass Teacher HUB jako administrátor

Návod, jak se přihlásit do administrátorského prostředí systému SmartClass HUB Teacher jako administrátor pro možnost vytvoření nových uživatelů či změny výchozího nastavení tohoto účtu

 • Postup ke stažení

  PDF dokument se s návodem jak se přihlásit do SmartClass HUB Teacher jako administrátor


Přesun SmartClass HUB Teacher klienta na nové zařízení

Postup pro přesun externího klienta SmartClass HUB Teacher na nové zařízení

 1. Přihlaste se na daném zařízeních administrátorským účtem s oprávněním pro instalaci softwaru
 2. Na původním počítači/notebooku zkopírujte celou složku „C:\\SmartClass-Teacher-MAD“ a uložte ji do stejného umístění na nový počítač/notebook
 3. Na původním počítači/notebooku proveďte deinstalaci softwaru SmartClass-Teacher-MAD skrze ovládací panely Windows (Ovládací panely - Programy – Odinstalovat program) a po ukončení deinstalace ručně smažte celou složku C:\\SmartClass-Teacher-MAD na tomto zařízení
 4. Nyní spusťte na novém počítači/notebooku instalátor, který Vám byl zaslán ve verzi odpovídající verze vaší učebny a nechte proběhnout instalační proces
 5. Jakmile instalátor zahlásí, že instalace proběhla úspěšně, je HOTOVO. Přesun byl úspěšně dokončený

Před instalací doporučujeme vypnout antivirovou či jinou ochranu která může bránit ve spuštění této aplikace, jedná o automatický instalátor vytvořený z dávkového souboru a proto bývá často tímto softwarem rozpoznán jako škodlivý. Není třeba se obávat…

Instalační soubor pro přesun klienta SmartClass HUB Teacher obdržíte od technika, se kterým tento přesun klienta řešíte


Aktualizace SmartClass HUB Teacher klienta na novou verzi

Postup pro aktualizaci externího klienta SmartClass HUB Teacher na novou verzi

 1. Přihlaste se na daném zařízeních administrátorským účtem s oprávněním pro instalaci softwaru
 2. Spusťte instalátor, který Vám byl zaslán v požadované verzi a nechte proběhnout instalační proces
 3. Jakmile instalátor zahlásí, že instalace proběhla úspěšně, je HOTOVO. Aktualizace byla úspěšně dokončena

Před instalací doporučujeme vypnout antivirovou či jinou ochranu která může bránit ve spuštění této aplikace, jedná o automatický instalátor vytvořený z dávkového souboru a proto bývá často tímto softwarem rozpoznán jako škodlivý. Není třeba se obávat…

Instalační soubor pro aktualizaci klienta SmartClass HUB Teacher  obdržíte od technika, se kterým aktualizaci klienta řešíte


Jak umístit webové odkazy pro přístup do systému SmartClass

Možnosti umístění webových odkazů pro připojení mimo učebnu do systému SmartClass skrze webové stránky školy/organizace

 • Postup ke stažení

  PDF dokument s informacemi ohledně umístění připojovacích odkazů na web školy/organizace

V rámci dostupnosti služeb jazykové učebny s modulem tzv. HOMEWORK pro práci mimo jazykovou učebnu, např.  z domova či jiného místa mimo školu/organizaci, je třeba umístit na dostupné místo (webové stránky) připojovací linky sloužící uživatelům pro připojení se do systému svými uživatelskými jmény a hesly.

Webové odkazy umístěte libovolně, ideálně ale do co nejpřístupnějšího místa na webu tak, aby se k nim vaši uživatelé snadno dostali. Tyto odkazy budou sloužit následně pro připojení do systému Robotel HOMEWORK a umožní přenést práci učitelů a studentů i mimo učebnu. Odkazy lze umístit pod grafiku SmartClass - ta je ke stažení níže, stejně tak je níže uveden příklad pro jejich umístění, případně volte vlastní grafiku dle návrhu daných webových stránek.

PRO FUNGOVÁNÍ TĚCHTO ODKAZŮ Z VNITŘNÍ SÍTĚ ŠKOLY (LAN) JE POTŘEBA SI VYŘEŠIT TZV. LOOPBACK NA ÚROVNI SÍTĚ ŠKOLY – TOTO JE TŘEBA PŘÍPADNĚ KONZULTOVAT S VAŠÍM IT SPRÁVCEM A NASTAVIT DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK…

Odkazy vypadají obecně následovně: 

Přístup učitele: https://www.robotelapps.com/WEBteacher/sc_web_01.html?RSID20-ZDE_DOPLNIT_VAŠI_KONKRÉTNÍ_VEŘEJNOU_IP_ADRESU:PORT

Přístup studenta: https://www.robotelapps.com/WEBapp/sc_web_01.html?RSID20-ZDE_DOPLNIT_VAŠI_KONKRÉTNÍ_VEŘEJNOU_IP_ADRESU:PORT