Důležité doporučení a informace pro studentské stanice z pohledu užívání učebny

Pro bezproblémovou funkčnost PC na straně studentů se systémem SmartClass důrazně doporučujeme provozovat jazykovou učebnu pod studentskými účty, které mají pomocí doménových či lokálních politik zakázán přístup k základnímu nastavení OS Windows. Jako výhodné se ukazuje zákaz „Ovládacích panelů“, příkazového řádku CMD, POWERSHELL a dalších prostředků, díky kterým může docházet k přenastavení zásadních parametrů funkce daného PC, jako jsou jeho zvukové parametry, schémata napájení, parametry sdílení, změny síťového nastavení apod. Právě toto může vést následně k negativnímu ovlivnění celkové funkčnosti učebny a systému SmartClass, protože na mnoha těchto parametrech je systém SmartClass přímo závislý

Ve většině učeben SmartClass jsou zpravidla záměrně zakázány klávesové zkratky ALT+TAB a ALT+F4 na všech počítačích studentů, aby nechocházelo k záměrnému vypínání běžícího procesu SmartClass-Student a nebo si studenti svévolně nepřepínali ve Windows jiná okna při různých aktivitách vyvolaných učitelem

Minimálně u studentských PC by měla být zakázaná volba „Přepnout uživatele“ dostupná např. pod klávesovou zkratkou CTRL+ALT+DEL, která může způsobit kolizi softwaru SmartClass při přihlášení více uživatelů najednou. Pokud toto není nastaveno, je to jedno z dalších doporučení, které je vhodné preventivně aplikovat. Zakázat přepnutí uživatele je možné provést například pomocí registru ve Windows a to následujícím příkazem, který změní příslušbý registr a nebo je možné toto provést ručním nastavením tohoto klíče v registru Windows pomocí REGEDIT:

REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System" /v HideFastUserSwitching /t REG_DWORD /d 1 /f

Napájecí profil Windows studentských PC je vhodné nastavit tak, aby nedocházelo k NECHTĚNÉMU uspávání PC, vypínání monitorů během výuky. Je to z důvodu sdílení obrazu, kdy může docházet ke zbytečně matoucím situacím se sdílením uspaného PC, nebo počítače který má vypnutý výstup grafické karty. Pozor také na nastavení tlačítka pro vypnutí PC - zde je nutné ověřit, že stiskem tlačítka dochází skutečně k vypnutí PC a ne k režimu spánku, hibernaci a podobných úsporných módů, které PC nabízí a bývají často nastaveny jako výchozí. Dále není vhodné mít nastavenu volbu "Zapnout rychlé spouštění" v profilu napájení

Návod na nastavení profilu naleznete na stránce s návody zde

Další možnosti omezení je možné nastavit dle vlastních potřeb a zvyklostí. V případě potřeby nás prosím předem kontaktujte pro konzultaci, aby tyto kroky nevedly k ovlivnění některého parametru pro správné fungování učebny. Kontakty naleznete zde