Vyjímky pro antivirový software, komunikační TCP porty, IP/URL adresy pro přístup do internetu

PC UČITELE:

Složka pro vyloučení z detekce:

C:SmartClass-Teacher

Jednotlivé *.exe soubory ve složce SmartClass-Teacher pro vyloučení z detekce:

Flash-Teacher.exe
Media-Teacherxdh_1_xrb_app_01_0.exe
Media-Teacherxdh_1_xrb_app_03_1.exe
Media-Teacherxdh_1_xrb_app_auto.exe
Host-guestsmartclass-hostguest.exe
SmartClass-Server.exe
SmartClass-Teacher.exe
Media-TeacherSC_Teacher_Server.exe

PC STUDENTŮ:

Složka pro vyloučení z detekce:

C:SmartClass-Student

Jednotlivé *.exe soubory ve složce SmartClass-Student pro vyloučení z detekce:

Flash-Student.exe
SmartClass-Student.exe
Media-Student xdh_1_xrb_app.exe
Media-Student xdh_1_xrb_app_02_0.exe
Media-Student xdh_1_xrb_app_03_1.exe

SERVER HOMEWORK:

Složka pro vyloučení z detekce:

C:SmartClass-WEB-Manager

Jednotlivé *.exe soubory ve složce SmartClass-WEB-Manager pro vyloučení z detekce:

Flash-WEB-Manager.EXE
SmartClass-WEB-Manager.EXE
Media-TeacherSC_Teacher_Server.exe
Media-TeacherSmartClass-HTTP-WebServer.EXE
Media-Teacherxdh_1_xrb_app_01_0.exe
Media-Teacherxdh_1_xrb_app_03_1.exe
Media-Teacherxdh_1_xrb_app_auto.exe

 

TCP VÝJIMKY PRO PROVOZ SMARTCLASS V RÁMCI LAN SÍTĚ

Komunikační porty mezi učitelským PC a stanicemi studentů (OS Windows):
33378, 33379
Komunikační porty mezi učitelským PC a stanicemi studentů (OS ostatní):
33378, 33379, 33389, 80
Komunikační porty mezi BYOD Managerem a stanicemi studentů:
33359, 33389, 80

VÝJIMKY PRO SMARTCLASS V RÁMCI DOSTUPNOSTI SLUŽEB Z/DO INTERNETU

Veřejné IP/URL adresy v internetu nutné k provozu Smartclass:

www.SmartClassPlus.com

www.roboteltest.com

www.robotelapps.com

speech.googleapis.com

api.ispeech.org

104.196.227.65 (Licence Manager IP and SCX Cloud)
192.175.117.197 (LTE Downloads (A1, A2 & B1…)

Zahraniční IP adresa pro příchozí komunikaci na směřovanou veřejnou IP školy: 46.101.226.206

V případě omezení přístupu na veřejnou IP jen z této jedné konkrétní zahraniční IP adresy bude možné využívat neomezeně pouze webové přístupy do systému. Aplikace SmartClass z Apple Store či Google Play, případně klienti SmartClass HUB Teacher apod. klasicky instalované na zařízení učitelů a studentů vždy používají jako zdrojovou IP svou vlastní aktuální IP adresu odkud se daný klient připojuje!

 

Základní schéma komunikace systému SmartClass v síti

Obecné  blokové schéma TCP komunikace

Blokové schéma jenotlivých modulů systému SmartClass, jejich návaznost a komunikace po vyhrazených portech. Port z veřejné IP adresy může být libovolným portem směřovaným na port 443 serveru pro službu HOMEWORK (od verze 5.X a vyšší)  

Blokové schéma zapojení sítě LAN systému SmartClass

Základní schéma zapojení sítě LAN

Obecné blokové schéma síťového zapojení systému SmartClass vč. požadavků na minimálí rychlost sítě