Základní informace a doporučení pro bezproblémové fungování jazykové učebny Robotel

 1. Nijak nezasahovat do zapojení jazykové učebny (audio jednotky Bil-S studentů, učitelská audio jednotka BiL-T, řídící audio matice, audio kabeláže či rozvody kabeláže CAT5e, případně další součásti KVM řízení učebny)
 2. Neměnit jakákoliv nastavení ovládacího softwaru SmartClass a to jak na straně učitele, tak na straně studentů
 3. Neměnit a nezasahovat do adresáře “C:\\SmartClass-Teacher“ na PC učitele!
 4. Neměnit a nezasahovat do adresáře “C:\\SmartClass-Student“ na PC studentů!
 5. Nezasahovat bez rozmyšlení do nastavení zvukových karet PC, především nastavení citlivosti a parametrů mikrofonu, především na straně žáků i učitele, jako ideální je např. omezením lokálních či doménových politik na daných PC!
 6. Neměnit síťové názvy veškeré dodané IT techniky, stejně jako jejich IP adresy, pokud byly pevně nastaveny či rezervovány v síti! V žádném případě neměnit IP/síťový název serveru HOMEWORK, datového úložiště NAS a další síťové nastavení, jako doménu apod. bez předchozí domluvy
 7. Nijak neměnit vlastnosti zabezpečení a sdílení pro složku „Smartclass-server“ či „LDAP“ na serveru/úložišti NAS. Všechna PC v učebně musí mít právo číst i zapisovat do této složky vč. všech jejich podsložek! Tato složka je v síti typicky umístěná v cestě IP_ADRESA_ULOŽIŠTĚ složka ROBOTEL či ROBOTEL$
 8. V případě změny poskytovatele internetu, nebo samotné změny veřejné IP školy je třeba tuto změnu zahrnout v rámci změn přístupových odkazů na webu školy (v odkazech je na konci uvedená veřejná IP a port) a dále tuto změnu registrovat i v nastavení SmartClass Teacher HUB klientů na zařízeních, kde byl klient v rámci zakázky uživatelům instalován. S dále souvisí i nutnost změny nastavení přesměrování z této veřejné IP pro služby týkající se přístupu do systému z internetu skrze server HOMEWORK
 9. Neměnit rozlišení monitorů u učitele a neměnit nastavené pořadí primárního a sekundárního monitoru, dále neměnit nastavení interaktivity na jiný, než primární monitor v učebně
 10. Nezasahovat do nastavení COM portu v nastavení Windows u PC učitele
 11. V případě instalace dalšího softwaru na dodané PC zajistit, aby tento software nijak nezasahoval do funkce systému SmartClass. Např. při instalaci antivirového softwaru, firewallu apod. je nutné vždy přidat patřičné výjimky pro všechny součásti systému SmartClass. Kompletní vyjímky pro SmartClass naleznete zde