Základní doporučení pro zálohu dat celého systému a obnovu obrazu PC například po závadě disku apod.

  1. Provádějte pravidelnou zálohu složky s databází systému umístěné v síťové cestě uvedené mimo jiné v IT dokumentaci k učebně. Tato složka je v síti typicky umístěná v cestě "IP_ADRESA_ULOŽIŠTĚ\\ROBOTEL"
  2. Po finálním nastavení učebny či po provedení profylaxe si doporučujeme ve vlastním zájmu vytvořit obraz disku učitelského počítače a jednoho studentského počítače (např. č. 1) pro případ závady disku apod. pro obnovení ze zálohy
  3. Proveďte prosím ve vlastním zájmu zálohu složky na učitelském počítači "C:SmartClass-Teacher" (tuto složku není třeba zálohovat pravidelně, stačí jen po finálním nastavení učebny)

Obnova obrazu Windows PC studenta:

Obnovu PC studenta lze ve většině případů (až na výjimky) provést bez nutného zásahu AV MEDIA Systems, a.s. Zde je potřeba po obnově obrazu OS (ze zálohy výše uvedené v bodě 2. či provedení klonu disku z vedlejšího plně funkčního PC studenta - obě možnosti jsou v pořádku), provést standartně 3 základní kroky:

  1. Přejmenování názvu PC dle dané pozice této stanice PC studenta v učebně
  2. Pokud mají PC studentů definované standartní plochy s číslem stanice (zpravidla je vynuceno v rámci dodané IMAGE OS lokální politikou PC), je třeba toto nastavení pozadí změnit dle požadované obnovované stanice studenta. Toto provedete pomocí příkazu gpedit.msc. Tapety jsou nakopírované v umístění C:WindowsWebWallpaperRobotel, nastavení provést skrze gpedit.msc - Konfigurace uživatele - Plocha - Plocha - Tapeta plochy a zde nastavit politiku na "Povolit", dále vložit výše uvedenou cestu k tapetám s konkrétním *.jpg souborem a zvolit styl tapety jako "Roztáhnout". Po restartu PC či obnově plochy OS Win bude plocha změněna s číslem dané stanice
  3. Změna ID daného klienta SmartClass-Student instalovaného na každém PC studenta v učebně Robotel SmartClass. Toto provedete tak, že spustíte modrou ikonu SmartClass-Student (buď z plochy WIN, pokud není dostupná z plochy, potom je nutné ji vyhledat ve start menu WIN a se současným držením kláves levý SHIFT + CTRL jí spustit jako správce). Jakmile se objeví okno této aplikace, je třeba zkontrolovat v prvním řádku název PC učitele a ve druhém řádku ID stanice (toto číslo je třeba přepsat dle dané pozice PC studenta). Po nastavení pak stačí kliknout na tlačítko SAVE (PC učitele musí být v tomto momentě spuštěný, aby PC studenta "viděl" v síti sdílenou složku na PC učitele "C:SmartClass-Teacher"). Tabulka musí bez jakéhokoli chybového hlášení zmizet. Po spuštění učitelské aplikace SmartClass-Teacher LIVE musí být daná stanice viditelná pod správným číslem a plně fungovat v rámci jakýchkoliv aktivit SmartClass 

Obnova obrazu Windows PC učitele:

Obnovení PC učitele nelze provést bez zásahu ze strany AV MEDIA SYSTEMS, a.s. z důvodu nutného přenesení licence, nastavení a nové aktivace na straně aktivačního serveru výrobce. Po obnovení OS ze zálohy dle výše uvedeného bodu 2, je dále třeba pro dokončení obnovy mít k dispozici výše uvedenou zálohu složky z "C:SmartClass-Teacher" (výše bod 3), přístup na daný PC např.  prostřednictvím aplikace TeamViewer. PC musí být již zařazeno finálně v síti (doméně) a nastaven tak, jak je požadováno ze strany zákazníka. Další konkrétní požadavky a podrobnosti k obnově PC učitele získáte od technika, který bude danou obnovu a aktivaci s vámi provádět.