Technické informace a doporučení


LDAP systém přihlašování do SmartClass HUB

Co je LDAP, jak funguje systém přihlašování společně se systémem SmartClass a jaké jsou možnosti přechodu na systém LDAP pro učebny Robotel SmartClass


Technický popis funkce klienta SmartClass HUB Teacher

PDF dokument s vysvětlením, jak funguje SmartClass HUB Teacher klient z pohledu síťové komunikace a co je třeba zajistit pro bezproblémový provoz v síti školy či internetu


Minimální požadavky na IT vybavení jazykové učebny Robotel SmartClass

PDF dokumenty s minimálními požadavky na HW stanice učitele, studentů, úložiště a serveru systému Robotel SmartClass 


Základní požadavky pro výchozí nastavení OS Windows

PDF dokumenty s požadavky k vytvoření základního IMAGE pro výchozí doporučené nastavení systému Robotel

Odkazy na přílohy k dokumentům vám případně zašleme na vyžádání


Checklisty pro kontrolu funkce učeben Robotel SmartClass

PDF dokumenty s podrobným postupem, jak otestovat funkčnost učebny Robotel SmartClass v různých verzích

Odkazy na přílohy k dokumentům vám případně zašleme na vyžádání